previous arrow
next arrow
Slider
Arapça Öğretmenliği, çağımızın gerektirdiği plan, program ve ihtiyaçlar dahilinde, Arapça dilinin nasıl öğretileceği hakkında açılacak olan bir bölümdür. Bölümümüzde okuyacak öğretmen adaylarının, teorik ve pratik alt yapıyla donanmış Arapça diline en üst düzeyde hakim, kaliteli birer eğitim öğretim elemanı olmaları hedeflenmektedir.
I.Yarıyıl II.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad‎ı    T U Kredi AKTS
ARP101 Arapça Dil Bilgisi I 3 0 3 5 ARP102 Arapça Dil Bilgisi II 3 0 3 5
ARP103 Okuma Becerisi I 3 0 3 5 ARP104 Okuma Becerisi II 3 0 3 5
ARP105 Yazma Becerisi I 3 0 3 5 ARP106 Yazma Becerisi II 3 0 3 5
ARP107 Sözlü İletişim Becerisi I 3 0 3 5 ARP108 Sözlü İletişim Becerisi II 3 0 3 5
EBB101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 3 EGF106 Eğitim Psikolojisi 3 0 3 5
ARP109 Yazı Yazma Teknikleri (Seçmeli) 2 0 2 2 ING102 İngilizce II 3 0 3 3
ING101 İngilizce I 3 0 3 3 TDE116 Türk Dili II 2 0 2 2
TDE115 Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili I 2 0 2 2 TRH116 Türk Modernleşmesi ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2
TRH115 Türk Modernleşmesi ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 Toplam 22 0 22 32
Toplam 24 0 24 32
III.Yarıyıl IV.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS
ARP201 Arap Edebiyatı I 3 0 3 4 ARP202 Arap Edebiyatı II 3 0 3 5
ARP203 İleri Dil Bilgisi I 3 0 3 5 ARP204 İleri Dil Bilgisi II 3 0 3 5
ARP205 İleri Okuma Becerisi I 3 0 3 4 ARP206 İleri Okuma Becerisi II 3 0 3 5
ARP207 İleri Yazma Becerisi 3 0 3 5 ARP208 Dilbilimi 3 0 3 5
ARP209 Arapça –Türkçe Çeviri I 3 0 3 5 ARP210 Arapça –Türkçe Çeviri II 3 0 3 5
EGF202 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3 RPD411 Bilimsel Araştırma ve Yöntemleri 2 0 2 4
EBB208 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 3 EBS101 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 0 2 3
Toplam 20 0 20 29 Toplam 20 2 21 32
V.Yarıyıl VI.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS
ARP301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2 2 3 5 ARP302 Sözcük Bilgisi 3 0 3 3
ARP303 Türkçe-Arapça Çeviri I 3 0 3 4 ARP304 Türkçe-Arapça Çeviri II 3 0 3 4
ARP305 Edebi Metinler İncelemesi ve Öğretimi I 3 0 3 4 ARP306 Edebi Metinler İncelmesi ve Öğretimi II 3 0 3 4
ARP307 Etkili İletişim Becerileri 3 0 3 4 ARP308 Belagat Sanatları 3 0 3 5
RPD201 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 0 2 2 EBB203 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 3
EBB204 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3 ARP311 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 3 5
ARP309 Dil Edinimi 3 0 3 4 ARP310 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 4
Seçmeli I 2 0 2 2 Seçmeli I 3 0 3 3
Toplam 20 2 21 28 Toplam 20 4 22 30
VII.Yarıyıl VIII.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı    T U Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad‎ı    T U Kredi AKTS
ARP401 Arapça Sınav Hazırlama ve Değerlendirme 3 0 3 4 ARP402 Arapçanın Lehçeleri 3 0 3 5
ARP403 Özel Eğitim 3 0 3 5 ARP404 Karşılaştırmalı Eğitim 3 0 3 5
ARP405 Uygulamalı Belagat 3 0 3 5 ARP406 İnsan Hakları ve Demokrasisi 2 0 2 3
EGF401 Rehberlik 3 0 3 5 TRO404 Öğretmenlik Uygulamaları 2 6 5 7
TRO405 Okul Deneyimi 1 4 3 5 ARP407 Edebiyat ve Dil Öğretimi 3 0 3 5
Seçmeli I 3 0 3 3 Seçmeli I 2 0 2 3
Seçmeli II 2 0 2 2 Seçmeli II 2 0 2 2
Toplam 18 4 20 27 Toplam 17 6 20 30
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Ad‎ı    T U Kredi AKTS   Toplam AKTS:240
ARP312 Arapça Öğretim Yaklaşımları 3 0 3 3   Toplam Kredi: 170
ARP313 Osmanlı Türkçesi 2 0 2 2
ARP314 Çağdaş Arap Toplumu 3 0 3 3
ARP408 Anlam Bilim 2 0 2 2
ARP409 Hadis-iş Şerif İnceleme 2 0 2 2
ARP410 Arapçanın Yapısı 2 0 2 3
ARP411 Atasözü ve Deyim İncelemesi 3 0 3 3
ARP412 Kuranı Kerim İnceleme Dili 3 0 3 3
TDE115 Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili I

Dilin insan ve toplum hayatındaki önemini kavratmak, dillerin sınıflandırılmasını ve Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yerini göstermek, Türkçenin ses bilgisi, yapı bilgisi ve anlam bilgisi açısından özelliklerini benimsetmek, yazım kurallarını göstermek.

ING101 İngilizce I

Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihler hakkında konuşabilme gelecekle ilgili planlar, seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alışkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme.

TRH115 Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi I

Modernleşmenin kesintisiz bir süreç olduğu düşüncesinden hareketle bu sürecin evreleri hakkında öğrencilere karşılaştırmalı bir perspektif ve analitik bir bakış açısı kazandırmak.

EBB 101 Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim biliminin özellikleri,sınıf ve okul çevresi, eğitimin bazı alanlarla ilişkisi (psikoloji, felsefe, hukuk), türk eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu dersin amacı öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlamaktır.

ARP 101 Arapça Dil Bilgisi-1

Arapça, harflerin tanınması, isim, harf ve fiillerin yapılarının öğrenilerek, günlük basıt cümleleri kullanabilme, isim ve fiil cümlelerinin yapılarını kavrayarak basit düzeyde irablarını yapabilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.

ARP 103 Okuma Becerisi-1

Arapça kelimeleri ve harfleri doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik bilgileri vermek ve seçilen okuma parçalarında pratikler yaptırmak.

ARP 105 Yazma Becerisi I

Arapça kelimeleri ve harfleri doğru yazma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik bilgileri vermek pratikler yaptırmak.

ARP 107 Sözlü İletişim Becerileri-1

Öğrencilere Arapça diline yönelik sözlü iletişim becerileri kazandırmak. Kendini Arapça sözlü olarak ifade edebilmesi. Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir duruma getirmeyi amaçlamak.

ARP111 Yazı Yazma Teknikleri

Arapça dil ve gramer kuralları çerçevesinde arapça kompozisyon normlarına uygun şekilde öyküler, hikayeler, tasvirler ve çeşitli tanımlamalar yazılır. Amaçlanan konular öğrenciler tarafından öğrenildikten sonra , özet yazabilme ve yazı çeşitleri konularına geçilir. Ders yılı sonlarına doğru resmi yazışmalar ve iş mektupları yazma konuları işlenir.

TRH 116 Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi II

TBMM’nin açılması ve Milli Mücadele’nin evreleri, Lozan Antlaşması, Cumhuriyet’in ilanı, hilafetin ilgası ile siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel alanda yapılan inkılâplar bu derste ele alınmaktadır. Çok partili hayata geçiş denemeleri, Cumhuriyet dönemi Türk Dış Politikası ile Atatürk İlkeleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca çok partili hayata geçiş sonrası yaşanan gelişmeler de genel olarak değerlendirilmektedir.

TDE116 Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili II

Türk dili ve edebiyatının seçkin eserlerinden örnekler üzerinde öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; dil bilincini geliştirici etkinlikler yapılacaktır.

ING102 İngilizce II

Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihler hakkında konuşabilme gelecekle ilgili planlar, seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alışkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme.

EGF106 Eğitim Psikolojisi

Bu kursun amacı, öğrencilere öğrenme ve gelişimin temel kavramlarını,eğitim ve psikoloji arasındaki bağlantıyı kavramalarını sağlamak, öğrenme teorilerini ve onların eğitim sürecindeki etkilerini öğretmektir.

ARP 108 Sözlü İletişim Becerileri-II

Sözlü iletisim becerilerini geliştirir, akıcı ve doğru konusmayı ögrenir. Yazili ve görsel basinda cikan tüm haber ve okunmis olan kitaplar ile ilgili dogru ve akici yorum yapabilme yetenegini gelistirmek.

ARP 106 Yazma Becerisi –II

Arapça kelimeleri ve harfleri doğru yazma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik bilgileri vermek pratikler yaptırmak. Yazili Anlatim türlerini ögrenmek ve yazma becerilerini anlam ve sentaks düzleminde gelistirmek.

ARP 104 Okuma Becerisi-II

Arapça kelimeleri ve harfleri doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik bilgileri vermek ve seçilen okuma parçalarında pratikler yaptırmak.

ARP 102 Arapça Dil Bilgisi-II

Dilbilimi temel kavramlarının öğretilmesi, dilin oluşumu, yeryüzündeki dillerin gelişimi, birbirleriyle olan etkileşimlerinin ve 21.yüzyıl dil akımlarının kavratılması. Arapça, harflerin tanınması, isim, harf ve fiillerin yapılarının öğrenilerek, günlük basitt cümleleri kullanabilme, isim ve fiil cümlelerinin yapılarını kavrayarak basit düzeyde irablarını yapabilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.

EGF202 Türk Eğitim Tarihi

Orta Asya Türk devletlerinde eğitim. İlk Müslüman Türk devletlerinde eğitim. Büyük Selçuklularda ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim. Medreseler. Osmanlı döneminde, kuruluştan yenileşme hareketlerine kadar eğitim. Osmanlıda Yenileşme hareketlerinden Cumhuriyet dönemine kadar eğitim. Cumhuriyet dönemi eğitim sisteminin felsefi temelleri ve Tevhidi Tedrisat yasası. Cumhuriyet dönemi eğitim sistemi -ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, öğretmen yetiştirme. Günümüzde Türk eğitim sisteminin yapısı.

EBB208 Öğretim İlke ve Yöntemleri

Etkili bir öğretimin gerçekleştirilebilmesi için öğretim etkinliklerinin planlanması, öğrenci merkezli öğretme-öğrenme süreçlerinin düzenlenmesinde kullanılan öğrenme yaklaşımları, öğretim stratejileri ile öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik bilgi ve becerileri geliştirmektir.Öğretimle ilgili temel kavramları, öğrenme ve öğretim ilkelerini, kuram-model- yaklaşımları ve stratejilerini, yöntem ve tekniklerini tanıyarak, özelliklerini irdeleyerek ders işleniş aşamaları doğrultusunda, öğretimde planlı çalışmanın önemine-yararlarına inanarak, etkili ve verimli ders planı hazırlamak ile ilgili gelişim sağlatmak.

ARP 201 Arap Edebiyatı –I

Arap Edebiyatı dersinde eğitim boyunca öğrenciler Arap edebiyatı, tarihi, kültürü, dilbilgisi, konuşma, çeviri, edebî bilgiler, modern ve klasik metinleri derslerinde işleyip Arap Dili ve Edebiyatı hakkında geniş bilgilere sahip olacaklardır. Arap Dilini, Arap Edebiyatı ve kültür tarihiyle birlikte inceleyerek öğretmek esas hedefimizdir.

ARP 203 İleri Dil Bilgisi -I

Ögrencinin Arapça dil yetilerini geliştirmek, öğrenciye temel dil yapılarını öğretmek, ögrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirmektir. Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.

ARP 205 İleri Okuma Bilgisi-I

Bu dersin amacı, öğrencilere akademik türde okuma ve kompozisyon yazımı ile ilgili teorik bilgi ve örnekler vererek, bu konuda uygulama yaptırmak ve Arap Dili Eğitimi alanındaki tüm derslerde kullanabileceği alan bilgisine sahip olmalarını sağlamaktır. Bu ders kapsamında akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak ögrencilere farklı bakış açılarını kavratma ve üst düzey okuma becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

ARP 207 İleri Yazma Becerisi-I

Yapısal ve kavramsal açıdan karmaşık özgün metinleri anlama ve çözümleme becerilerini geliştirmek, içerik, planlama ve organizasyon açısından değişik türde paragrafların yazımı ile ilgili teorik artalan bilgiyi ve ders içi ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Yazma -I dersinin devamıdır.Araştırma ve tez yazma becerilerini öğretmeyi amaçlanmaktadır.

ARP 209 Arapça –Türkçe Çeviri-I

Temel çeviri yaklaşım ve kuramlarının öğretilmesi, hata çözümlemesi ve eleştirel değerlendirme yoluyla özgün Arapça metinlerin Türkçeye çevirilmesi, metinlerin kelime seçimi, tür ve kültürel açıdan incelenmesi, aynı metnin değişik tercüme yaklaşımlarına göre çevirilerinin analiz edilmesi, dil öğretiminde çevirinin ve kültürel özelliklerin öneminin kavratılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin dil anlayışını ve sözcük dağarcığını geliştirme, çeviri bilimindeki temel teori ve yaklasımlar, farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün Arapça metinleri Türkçe’ye çevirme, hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu.

ARP 202 Arap Edebiyatı -II

Arap edebiyatının ana hatlarıyla öğretilmesi amaçlanmaktadır. Arap edebiyatının kültürel tarihi ve Arapça yazılmış edebi eserler, edebi metin okumalarında kullanılan teknikler ve temel terimlerin öğretilmesi edeflenmektedir.

ARP 210 Arap-Türkçe Çeviri –II

Öğrenciler çeviri yaklaşımları doğrultusunda özgün ve güncel Arapça metinleri, gerektiğinde sözlük yardımıyla hedef dilden ana dile çevirebileceklerdir. Öğrenciler çeviri yaklaşımları doğrultusunda özgün ve güncel Arapça metinleri, gerektiğinde sözlük yardımıyla hedef dilden ana dile çevirebileceklerdir.

ARP 204 İleri Dil Bilgisi –II

Arapça dil yetilerinin gelişmesi. Temel dil yapılarının öğrenilmesi. Dil yapıları ile sözcük ilişkilerinin kavranması. Dil yapıları aracılığıyla anlam yaratılması konusunda bilinçlenilmesi.
İleri Dilbilgisi-I dersinin devamı. Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.

ARP 206 İleri Okuma Bilgisi-II Yapısal ve kavramsal açıdan karmaşık özgün metinleri anlama ve çözümleme becerilerini geliştirmek, içerik, planlama ve organizasyon açısından değişik türde paragrafların yazımı ile ilgili teorik artalan bilgiyi ve ders içi ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanarak farklı bakış açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları belirleme ve yazının ana fikrinine ulaşma, ileri düzey eleştirel düşünme becerilerini geliştirme ve yazılı anlatımda kullanma.

ARP 208 Dil Bilimi-II Dilbilimsel çözümlemede temel kavramların, dilin doğası, yapısı ve kullanımını öğretmek, fonoloji, morfoloji, sintax, semantik, psikolinguistik ve sosyolinguistik alanlarında temel kavramları tanıtmaktır. Bir sistem olarak dilin bileşenleri; dilbilimin alt dalları, dilbilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, ve canlılar arası iletişim; insan dili işleyiş modelleri ; sesbilim, ; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, dil evrenselleri.

RPD411 Bilimsel Araştırma ve Yöntemleri

Bilim ve bilimsel araştırmanın doğasını kavratmak, araştırıcı düşünce ve davranışlar kazandırmaktır. Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

EBS101 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğrenme sürecinde öğretim teknolojilerinin ve materyallerinin rolünün anlaşılması, öğrenci düzeyine uygun seçilmesi, üretilmesi ve uygulaması becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.

ARP 301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Dersin amacı, öğrencilerin çocuklara (6- 12 Yaş) yabancı dil öğretimi için gerekli sınıf içi yöntem ve teknikleri tanımasını ve uygulamasını, seviyeye uygun ders araçlarını hazırlamasını ve sunmasını sağlamaktır.
Çocukların öğrenme stratejileri ve anadil yabancı dil öğrenimi; çocuklara Arapça öğretiminde uygulanacak sınıf içi yöntem ve teknikler; oyun, sarkı ve görsel araçlar.

ARP 303 Türkçe-Arapça Çeviri-I

Öğrencilerin kaynak ve hedef dillerin dilbilgisel ve bağlamsal yapı farklılıklarını özümsemeleri, çeşitli alanlara ilişkin başlangıç düzeyindeki metinleri rahatlıkla çevirebilmeleri amaçlanmaktadır. Çeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımlar; farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün Arapça metinleri Türkçeye çevirme; hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi; biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu.

ARP 305 Edebi Metinler İncelemesi ve Öğretimi-I

Arap edebiyatının ana hatlarıyla öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Arap edebiyatının kültürel tarihi veArapça yazılmış edebi eserler, edebi metin okumalarında kullanılan teknikler ve temel terimler.

ARP 307 Etkili İletişim Becerileri

Dersin amacı, iletişimin temel kavramlarına, iletişim model ve yaklaşımlarına, kişilerarası iletişim metodları ile iletişim unsurları ve özelliklerine, etkili dinleme ve geri bildirime, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenlere yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

RPD201 Özel Öğretim Yöntemleri-I

Özel gereksinimli çocuklar ve onların genel özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Özel gereksinimli olma nedenleri, teşhis ve eğitimleri hakkında bilgi kazandırmak. Kaynaştırma uygulamaları hakkında bilgi kazandırmak. Ailelerle birlikte çalışma hususunda bilgi kazandırmak. Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zeka ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, aile eğitimi, Dünyada ve Türkiyede özel eğitim uygulamaları. Arap Dili Eğitimi ile ilgili ders verme tekniklerini gözden geçirip sınıf içi uygulamalarını yaptırmak, öğrencilere yabancı dil öğretimi konusunda gerekli alt yapıyı verip onların alanla ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak öğretim yapmalarını sağlamaktır. Duyum ve görsel öğretim, çeviri yöntemi direk yöntem, bedensel tepki gösterme (TPR) , iletişimsel yöntem ve hikayelerle okuyarak anlatarak dil öğretimi (TPRS) incelemek ve uygulamalarını yapmak.

EBB204 Sınıf Yönetimi

Sınıf organizasyonunu sağlayarak sınıf ortamında sınıf içi iletişimin oluşması ve istenmeyen davranışların ortadan kaldırılması için gerekli bilgi ve yeterliliğe sahip olma.

ARP309 Dil Edinimi

Anadil ve yabancı dil edinimi kuramlarını kavratmak, karşılaştırımalarını ve örneklendirmelerini, dil gelişimi ve dil edinimi sürecinin aşamaları ile dil edinimi ve öğrenimi -süreçlerini tanımlayabilmelerini, dilin, özellikle birinci ve ikinci dilin temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilmelerini, insanda öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini tartışabilmelerini sağlamaktır. Bu ders öğrenme ve dil öğreniminin dil öğretimiyle ilinitisini belirleyen temel kavramları içermektedir, birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranısçılık, dogustanlık, bilgi islemleme, baglantıcı modeller, etkilesimsel yaklasım); anadil ile erek dilin gelisim evreleri ve süreçleri; durum çalısmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karsılastırmalı çözümlemesi ;anadil ediniminde gelisim asamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelisim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde ögrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örn.: kisilik etkisi, dil yetenegi, zeka, edinim yası, motivasyon ve tutum, ögrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil ögrenim baglamlarının farklılıgı , çoklu zeka kuramı.

ARP 302 Sözlük Bilgisi

Bu dersin amacı Arapça sözcük bilgisini geliştirmek ve ilerletmektir. Arapça sözcük bilgisi, sözcüklerin genel yapısı, gelişmesine yardımcı yöntemler göstermektir.

ARP311 Özel Öğretim Yöntemleri –II

Arap Dili Eğitimi ile ilgili ders verme tekniklerini gözden geçirip sınıf içi uygulamalarını yaptırmak, öğrencilere yabancı dil öğretimi konusunda gerekli alt yapıyı verip onların alanla ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak öğretim yapmalarını sağlamaktır.

ARP 304 Türkçe –Arapça Çeviri-II

Öğrencilerin kaynak ve hedef dillerin dilbilgisel ve bağlamsal yapı farklılıklarını özümsemeleri, çeşitli alanlara ilişkin başlangıç düzeyindeki metinleri rahatlıkla çevirebilmeleri amaçlanmaktadır. Çeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımlar; farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün Arapça metinleri Türkçeye çevirme; hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi; biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu.

ARP 306 Edebi Metinler İncelmesi ve Öğretimi

Arap edebiyatının ana hatlarıyla öğretilmesi amaçlanmaktadır. Arap edebiyatının kültürel tarihi veArapça yazılmış edebi eserler, edebi metin okumalarında kullanılan teknikler ve temel terimler

ARP 308 Belağat Sanatları

Belagat zihinde oluşan birikimleri muktezâ-yı hâle (duruma ve yerine) göre aktarırken onu belirli usul ve kurallar ışığında farklı söz ve üsluplarla anlatmayı öğretip aynı zamanda lafız bakımından kusursuz, mana yönünden üstün ve ahenkli bir yapıyla muhatabı etkilemeyi amaçlar.
Kelamın kısımları, haber ve kısımları, emir, nehiy, istifham üslupları ve anlamları, fasıl-vasıl, icaz-itnab-müsavat konuları şiir ve nesirden örnekler çerçevesinde ele alınacaktır.

ARP 310 Topluma Hizmet Uygulamalrı

Topluma hizmet uygulamalarının amacını, önemini incelemek, toplumun sorunlarını belirlemek, sorunların çözümüne ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçları analiz etmektir.
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

EBB203 Ölçme ve Değerlendirme Dersin amacı, eğitim ve öğretim süreçlerinde ölçme ve değerlendirmenin uygulanmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırmaktır. Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler, eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar, öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar, ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

ARP 401 Arapça Sınav Hazırlama ve Değerlendirme

Çesitli dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarının temel prensiplerini ve tekniklerini tanıtmak, aralarındaki farkların algılanmasını sağlamak, dil öğretim anlayış ve felsefelerini zenginleştirmek, tanıtılan çeşitli dil öğretim yöntemlerinin kullandığı sınıf içi teknikleri uygulatmaktır. Arapça dil öğretiminde temel konu ve süreçler, yaklasım, yöntem, ve teknik kavramların arasındaki ayrımlar ve bu kavramların arapça öğretimindeki önemi, arapça ögretimindeki önemli yöntem ve yaklasımlar: dilbilgisi-çeviri yöntemi, doğrudan anlatım, işitsel-duyusal yöntem, sessiz yöntem, topluluk dil öğrenimi, iletişimsel yaklasım, doğal yaklaşım.

RPD203 Özel Eğitim

Özel gereksinimli çocuklar ve onların genel özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Özel gereksinimli olma nedenleri, teşhis ve eğitimleri hakkında bilgi kazandırmak. Kaynaştırma uygulamaları hakkında bilgi kazandırmak. Ailelerle birlikte çalışma hususunda bilgi kazandırmak. Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zeka ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, aile eğitimi, Dünyada ve Türkiyede özel eğitim uygulamaları.

ARP405 Uygulamalı Belagat

Belagat zihinde oluşan birikimleri muktezâ-yı hâle (duruma ve yerine) göre aktarırken onu belirli usul ve kurallar ışığında farklı söz ve üsluplarla anlatmayı öğretip aynı zamanda lafız bakımından kusursuz, mana yönünden üstün ve ahenkli bir yapıyla muhatabı etkilemeyi amaçlar.

EGF401 Rehberlik
Okullarda sunulabilecek rehberlik hizmetleri için gerekli alan bilgisi ve becerilerini kazandırmaktır. Öğretmenin okul psikolojik danışmanı ile iş birliği içinde yapabileceği çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayarak iş birliği geliştirmebecerisiniartırmaktır. Okulda ruh sağlığı, öğrenci kişilik hizmetleri ve psikolojik danışma ve rehberliğin tanıtılması, eğitsel ve kişisel rehberlik, mesleki rehberlik, psikolojik danışma rehberlik hizmetleri, rehberlik hizmetine ilişkin öğretmenliğin sorumlulukları, bireyi tanıma teknikleri, testler ve test dışı teknikler, önleyici rehberlik, örnek rehberlik uygulamaları.

TRO405 Okul Deneyimi Öğretmen adayının okul deneyimi süresince yeterlik düzeyini saptamak ve onu öğretmenlik mesleğine hazırlamaktır.Öğretmen adayının uygulama yapacağı okulu, öğrencileri, programı ve öğretmenleri genel olarak tanıması amacıyla gözlem ve görüşmeler yapmasını sağlamaktır.

ARP402 Arapçanın Lehçeleri

Arapçanın farklı lehçelerini ve farklılıklarını öğretmek. Arapçanın lehçeleri, Suriye, Mısır, Ürdün, Haliç, Körfez lehçeleri, lehçelerin farklılıkarı.

ARP404 Karşılatrmalı Eğitim

Öğrenciye karşılaştırmalı eğitim hakkında genel bir bakış açısı kazandırmak. Bu bağlamda alanın tanımı, geçmişten günümüze izlediği yol, çalışmalarda ortaya çıkan problemler ve Batılı ülkelerin karşılaştırmalı eğitimi hangi amaçlarla kullandıkları ele alınacaktır. Türkiye açısından karsılastırmalı eğititm alanının önemi vurgulanacak ve Türk Eğitim Sisteminin alandan nasıl ve ne şekilde etkilendiği ortaya konacaktır. Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, alanı, konusu, amaçları, yararları, tarihi gelişimi, karşılaştırmalı eğitim ile ilgili yeni yaklaşımlar, yöntemler, eğitim sistemini araştırma modelleri. Türk eğitim sisteminin diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle karşılaştırılması, çağdaş eğitim sistemleri (Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi), yeni yaklaşımlar, mukayeseli eğitimde karşılaşılan sorunlar.

TRO404 Öğretmenlik Uygulamaları

Dersin amacı, sınıf öğretmeni adayının akademik eğitimi sürecinde kazanmış olduğu bilgi ve becerileri okul ortamında uygulamasını ve mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazanmasını sağlamaktır. Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama

ARP 406 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Türk eğitim sisteminin yapısı, işleyişi ve yasal dayanaklarını irdelemek, eğitim yönetimi ve okul yönetimini ilişkilendirerek incelemektir. Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

ARP410 Edebiyat ve Dil Öğretimi

Bu ders, öğretmen adaylarını İngilizce edebi metinler yoluyla öğrencilerinin hem İngilizcelerini hem de okuma ve metin yorumlama becerilerini geliştirmelerini sağlayacak yöntemler ve teknikler konusunda bilgilendirmeyi, ve öğretmen adaylarına bu doğrultuda ders ve aktivite hazırlama becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

SEÇMELİ DERSLER

ARP312 Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili

Osmanlı Türkçesi’ni okuma kuralları teorik olarak verilmekte, örnek metinler üzerinde uygulama ile pekiştirilmektedir. Osmanlı Türkçesini okuyabilmek için gerekli Arapça ve Farsça unsurların kaideleri görülecektir.

ARP313Arapça Öğretim Yaklaşımları Çesitli dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarının temel prensiplerini ve tekniklerini tanıtmak, aralarındaki farkların algılanmasını sağlamak, dil öğretim anlayış ve felsefelerini zenginleştirmek, tanıtılan çeşitli dil öğretim yöntemlerinin kullandığı sınıf içi teknikleri uygulatmaktır.

ARP412 Kuranı Kerim İnceleme Dili

Kur´an´ın anahtar terimlerinin analizi üzerinden Kur´an´ın anlam dünyası hakkında öğrenciyi bilgilendirmek. Bu derste dilbilimin alt alanlarından semantiğin verileri ışığında Kur´anın semantik haritası, anahtar terimleri örnek çalışmalarla anlatılacaktır. Bu derste dilbilimin alt alanlarından semantiğin verileri ışığında Kur´anın semantik haritası, anahtar terimleri örnek çalışmalarla anlatılacaktır.

ARP409Hadis-i Şerif İnceleme

Hz. Peygamberin söz ve fiilleri hakkında özgün metinlerden hadislerin okunması ve anlaşılması konusunda birikim kazandırmak. Bu derste Hadis ve Sünnetin önemi üzerinde durulmakta, Hadis kitaplarından seçilmiş örnek hadislerin okunup yorumlanma çalışmaları yapılmaktadır.

ARP411 Atasözü ve Deyim İncelemesi

Arapça atasözü ve deyim incelemeleriyle Arap kültür ve geleneklerini, dilin yapısını, dilbilimsel ifadeleri öğretmek.

ARP314 Çağdaş Arap Toplumu

Arap toplumunu kültürel, edebi vb yönlerden araştırmak, tanımak. Arap toplumu hakkında genel bilgi sahibi olur.

ARP408 Anlam Bilim

Anlambilimin Batı'da ve Doğu'da kısa tarihini öğrenir. Anlambilimin çalışma alanını ve yöntemlerini öğrenir

ARP410 Arapçanın Yapısı

Öğrenciler değişik alanlarda ve değişik konulardaki Arapça metinleri okuyup sözcükler ve ifadeler arasındaki yapısal bağlantıları kurarak metni anlamak

Dr.İsmail Tamimi
Dr.Malik Mizher
Dr. Munsif Vuslati
Öğr. Gör. Hasan Ertaş
Araş. Gör. Şüheda Avşar
Şüheda Avşar
e-mail :suheda.avsar@kisbu.edu.tr
Telefon:+90 (392) 233 55 22 Dahili :119
Oda No: ---

ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ DUYURU VE HABERLER

Hiç yazı bulunamadı.