Denklikler


YÖK: Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu
http://www.yok.gov.tr

KISBÜ’ nün tüm bölümleri YÖK denkliğine sahiptir.


YÖDAK: Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu
http://www.yodak.gov.ct.tr

KISBÜ’ nün tüm bölümleri YÖDAK denkliğine sahiptir.


Uluslararası Üyelikler


INQAAHE: International Network For Quality Assurance Agencies in Hıgher Education
http://www.inqaahe.org/