Dini İlimler Fakültesi İlahiyat Bölümü Özel Dersler

KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÖZEL DERSLER

Öğretim Üyesinin

Adı

Dersin Adı Okutulacak Kitap Gün Saat Sınıf
Prof. Dr. Ömer KARA TEFSİR et-Tefsîru’l-Vâdıhü’l-Müyesser Pazartesi 15:00-15:50 109 nolu sınıf
Doç. Dr, A. Hikmet ATAN HADİS Riyâzü’s-Sâlihîn Pazartesi 16:00-16:50 109 nolu sınıf
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ AKAİD el-Fıkhu’l-Ekber Salı 15:00-15:50 109 nolu sınıf
Yrd. Doç. Dr. Halit ZAVALSIZ TEFSİR/ARAPÇA Celaleyn/Sarf-Nahiv Salı 16:00-16:50 109 nolu sınıf
Prof. Dr. Abdurrahman ÖZDEMİR ARAPÇA el-Belâğatü’l-Vâdıha Çarşamba 15.30-16.30 111 nolu sınıf
Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY FIKIH Kudûrî Cuma 15.30-16.30 111 nolu sınıf

 

 

 

 

 

BİZ SİZE ULAŞALIM

Mesajınızı Bırakın, Biz Size Ulaşalım!

X
BİZ SİZE ULAŞALIM