Hukuk Fakültesi 2018-2019 Ders Kitapları Listesi

KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

 1. Sınıf

Roma Hukuku:

 • Dr. Özcan Karadeniz Çelebican, Roma Hukuku, TURHAN KİTABEVİ
 • Dr. Belgin Erdoğmuş, Roma Borçlar Hukuku Dersleri, Ocak 2018 / 3.Baskı, D&R YAYINLARI
 • Dr. Belgin Erdoğmuş, Roma Eşya Hukuku, Ekim 2015 / 6.Baskı, D&R YAYINLARI

Anayasa Hukuku:

 • Dr. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ağustos 2018 / 10. Baskı, EKİN YAYINEVİ
 • Dr. Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, YETKİN YAYINLARI
 • Osman Can, Kurucu İktidar, ALFA YAYINLARI
 • Dr. Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, BETA YAYINLARI

İktisat:

 • Manfi Eğilmez, Mikro-Ekonomi, REMZİ KİTABEVİ

Hukuk Başlangıcı:

Medeni Hukuka Giriş:

 • Dr. M. Kemal Oğuzman /Prof. Dr. Nami Barlas, Medeni Hukuk, 2017/ 3.Baskı, VEDAT KİTAPÇILIK

Türk Dili:

 • Yazım Kılavuzu, TDK YAYINLARI
 • Türkçe Sözlük, TDK YAYINLARI
 • Güncel Türkçe Sözlük Ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski, TDK YAYINLARI
 • Dr. Zeynep Korkmaz/ Prof. Dr. İsmail Parlatı/ Prof. Dr. Hamza Zülfikar/ Prof. Dr. Tuncer Gülensoy/ Prof. Dr. Necati Birinci/ Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, Türk Dili ve Kompozisyon, EKİN KİTABEVİ
 • Dr. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, BAYRAK YAYINLARI
 • Dr. Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, AKÇAĞ YAYINLARI
 • Dr. Mustafa Özkan / Doç. Dr.Hatice Tören/ Dr. Osman Esin, Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, FİLİZ KİTABEVİ
 • Dr. Kemal Yavuz/ Prof. Dr. Kâzım Yetiş / Prof. Dr. Nejat Birinci, Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, BAYRAK YAYINLARI
 • Doç. Dr. Ertuğrul Yaman, Doğru Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, SAVAŞ YAYINEVİ
 • İlhan Uçar, İletişim Beden Dili Ve Sunum Teknikleri, CANTEKİN MATBACILLIK
 • Mehdi Ergüzel, Dil Ve Kültür Üzerine Yazılar I, TÜRK EDEBİYATI VAKFI YAYINLARI

Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi:

İngilizce: New Language Leader (Elementary)

 1. Sınıf

Ceza Hukuku (Genel Hükümler): 

 • Dr. Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler I, SEÇKİN YAYINCILIK

Devletler Genel Hukuku:

 • Dr. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, 16.Baskı, TURHAN KİTABEVİ

İdare Hukuku:

 • Dr. Oğuz Sancaktar, İdare Hukuku Teorik Çalışma, 2017, SEÇKİN YAYINCILIK
 • Dr. Oğuz Sancaktar, İdare Hukuku Pratik Çalışma, 2017, SEÇKİN YAYINCILIK

 Kamu Maliyesi:

 • Dr. Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Ocak 2018, GAZİ KİTABEVİ
 • Kamil Mutluer, Erdoğan Öner, Ahmet Kesik, Kamu Maliyesi, İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Vakıf Hukuku:

 • Yusuf Uluç, Vakıf Hukuku ve Mevzuatı (5737 Sayılı Vakıflar Kanunu),YETKİN YAYINLARI

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) :

 • Dr. M. Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Eylül 2017/ 21. Baskı, TURHAN KİTABEVİ
 1.  Sınıf

Borçlar Hukuku (Özel Hükümler)

 • Özlem Tüzüner, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları, Filiz Yayınevi, 4. Baskı, Aralık 2017
 • Melek Bilgin Yüce, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Pratik Çalışmaları, Vedat Kitapçılık, 2. Baskı, Filiz Kitabevi.
 • Fahrettin Aral – Hasan Ayrancı, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Yetkin Yayınları, 11. Baskı.
 • Mustafa Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Filiz Kitabevi, 2. Baskı.

Ceza Hukuku ( Özel Hükümler)

 • Veli Özer Özbek- İlker Tepe – Koray Doğan – Pınar Bacaksız, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayınevi, 12. Baskı, Eylül 2017, Ankara.

Eşya Hukuku

 • Kemal Oğuzman – Özer Seçili – Saibe Oktay Özdemir, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, 20.Baskı, İstanbul 2017.

İdari Yargılama Hukukuİletişim Hukuku Kaynakları Kaynak Kitaplar

 • Kayıhan İçel – Yener Ünver, Kitle İletişim Hukuku, Beta Yayınevi, 2017,
 • Hüseyin Kılıç, Basın Hukuku İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Doğrultusunda Açıklamalı İçtihat Basın Yoluyla İşlenebilen Diğer Suçlar, Seçkjn Yayınevi, 2018 Mayıs, 1.Baskı, Ankara.
 • Erol Çetin, Basın Hukuku Son Değişikliklerle Açıklamalı İçtihat Yazılı Basın Radyo Televizyon İnternet, Bilge Yayınevi, 5. Baskı, Nisan 2014.
 • İfade Özgürlüğü Ve İnternet, Wolfgank Benedek / Mattias Ketteman, Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu İfade Özgürlüğü Projesi, 2016
 • Murat Volkan Dülger, Bilişim Suçları Ve İnternet İletişim Hukuku, Seçkin Yayınevi, 7. Baskı, Eylül 2018, Ankara.
 • Ali Haydar Doğu, Bilişim Hukuku, Eylül 2016, Ekin Yayınevi, 9. Baskı, Bursa.
 • Zakir Avşar/ Gürsel Öngören, Radyo Ve Televizyon Hukuku, , Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Yayını, 2003, Ankara
 • Halit Yılmaz, İdarenin Görsel İşitsel İletişim Alanındaki İşlevi, İmaj Yayınevi, Ocak 2006.
 • Vahap Darendeli, İdari Ceza Hukuku Açısından Görsel İşitsel Medya Alanındaki İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi, Yetkin Kitabevi, 1. Baskı, Eylül 2013
 • Coşkun Ongun, Yargı Kararları Işığında Medya Hukuku, Legal Yayınevi, 1. Baskı, Kasım 2010.
 • Ahmet Ataman, Ceza Yargılaması Hukukunda İletişimin Denetlenmesi Tedbiri, Adalet Yayınevi, Eylül 2016, 1. Baskı.
 • Harun Hakan Baş, Radyo Televizyon Mevzuatı Ve Konu İle İlgili Yargı Kararları, Beta Yayınevi, 1. Baskı, Haziran 2016, İstanbul.
 • Selami Turabi, İfade Ve Basın Özgürlüğü, Adalet Yayınevi, 4. Baskı, 2016 Nisan.
 • Tülay Parlak, Basın Özgürlüğü Bağlamında Türkiye de Özdenetim Uygulamaları, 1. Baskı, Ekim 2016, Legal Yayınevi.
 • Ahmet Aslan, Kitle İletişim Suçları, Adalet Yayınevi, 1. Baskı, Ekim 2017, Ankara.
 • Erhan Tanju, AHİM Kararları Işığında İfade Ve Basın Özgürlüğü, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, Ocak 2017.
 • Nusret İlker Çolak, Kitle İletişim Hukuku, 12 Levha Yayınevi, 3. Baskı, Ekim 2013, İstanbul.
 • İfade Özgürlüğü, Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi, 2012.
 • İfade Özgürlüğü Üzerine Makaleler Uluslararası Kapanış Sempozyumuna Katkı Kitabı, Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi, 2017.

Ticaret Hukuku

 • Rıza Ayhan- Hayrettin Çağlar, Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, 10.Baskı Yetkin Yayıncılık, Eylül 2017.

Hukuk Felsefesi

 

Medeni Yargılama Hukuku

 • Hakan Pekcanıtez/ Oğuz Atalay/ Muhammed Özekeş. Medeni Usul Hukuku, 11. Baskı, Eylül 2017, İstanbul.
 • Baki Kuru. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Yargılama Hukuku, Ağustos 2017, Yetkin Yayınları, 1. Baskı.

Vergi Hukuku

 • Yusuf Karakoç. Vergi Hukuku.

 

 


 

BİZ SİZE ULAŞALIM

Mesajınızı Bırakın, Biz Size Ulaşalım!

X
BİZ SİZE ULAŞALIM