Hukuk Fakültesi’nin Dört Yıllık Öğrenim Planı

Değerli Hukuk Fakultesi Öğrencilerimiz;

20.02.2018 tarihinde alınan karara istinaden, Hukuk Fakültesi’nin dört yıllık öğrenim planında değişiklik yapılmıştır.

Uygulanacak yeni öğrenim planı ve intibak esasları ekte belirtilmiştir.

Ek-1