previous arrow
next arrow
Slider

Hukuk Fakültesi

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim hayatına 2016-2017 akademik yılında ilk öğrencilerini alarak başladı. Adanın en genç vakıf üniversitelerinden biri olarak, öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’deki üniversitelerle işbirlikleri kurulması yoluna gidildi.

Fakültemizde hukuk öğrenimi dört yıl (sekiz yarıyıl) olup, eğitim dili Türkçedir. Bununla birlikte, öğrencilerimizin temel İngilizce öğrenimi alarak yabancı dilde de kendilerini ifade etmelerine katkı sağlanmaktadır.

Fakültemizin öğretim programı Türk Hukuku’nu esas almakta ve Türkiye’deki Hukuk Fakültesi programlarıyla büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu bakımdan lisans ve lisanüstü öğrenimlerini Türkiye’nin önde gelen Hukuk Fakülteleri’nde tamamlamış bir öğretim üyesi kadrosu oluşturulmuştur. Genç bir vakıf üniversitesi olarak, akademik kadromuz her geçen gün daha da genişlemekte ve güçlenmektedir.

Fakültemizde verilmekte olan hukuk öğretiminin en temel amacı, öğrencilerimizin hukuk bilgisini ve görgüsünü en üst düzeye çıkarmak olarak belirlenmiştir. Öte yandan vermekte olduğumuz temel hukuk eğitimi, iyi bir hukukçunun sahip olması gereken güncel ve kapsamlı bilgi birikimini sağlamak gayesine uygun olan seçmeli dersler ile desteklenmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimize ekonomi, siyaset, sosyoloji ve tarih alanlarından çeşitli seçmeli dersler sunulmaktadır. Böylece öğrencilerimizin aldıkları temel hukuk eğitimini daha iyi içselleştirmeleri ve karşılaştıkları sorunlara eleştirel yaklaşabilmeleri amaçlanmaktadır.

Mezunlarımız, gerekli koşulları yerine getirmek suretiyle kamu ve özel sektörün çeşitli alanlarında iş bulabilme olanağına sahiptir. Türkiye’de ve KKTC’de avukatlık yapabilme imkânının yanı sıra hakim, savcı veya öğretim üyesi olarak kariyerlerine devam edebilirler. Bunun yanında kaymakamlık başta olmak üzere, kamu sektörünün çeşitli alanlarında yönetici olarak görev yapma, sermaye piyasası ve bankacılık alanlarında uzmanlık ve müfettişlik mezunlarımızın kariyer seçenekleri arasında yer almaktadır.

Fakültemiz diplomasının Türkiye’de herhangi bir denklik sorunu bulunmamaktadır.

1. Yarıyıl 2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad‎ı Kredi AKTS
 HUK101 Hukuk Başlangıcı 4 4  HUK104 Medeni Hukuk (Aile Hukuku) 4 7
 HUK103 Medeni Hukuk (Giriş - Kişiler Hukuku) 4 7  HUK106 Anayasa Hukuku II 4 7
 HUK105 Anayasa Hukuku I 4 7  HUK102 Türk Hukuk Tarihi 2 4
 HUK107 Roma Hukuku 2 3  HUK110 İktisat II 2 3
 HUK109 İktisat I 2 3  TDE116 Türk Dili ve Osmanlıca II 2 2
 TDE115 Türk Dili ve Osmanlıca I 2 2  TRH116 Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi 2 2
 TRH115 Osmanlı Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi 2 2  İNG102 İngilizce II 2 2
 İNG101 İngilizce I 2 2 Fakülte Seçimlik I 2 3
Toplam 22 30 Toplam 20 30
3. Yarıyıl 4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad‎ı Kredi AKTS
 HUK205 Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler) 4 6  HUK206 Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler) 4 6
 HUK201 Ceza Hukuku I (Genel Hükümler) 4 6  HUK202 Ceza Hukuku II (Genel Hükümler) 4 6
 HUK207 Devletler Genel Hukuku I 3 4  HUK208 Devletler Genel Hukuku II 3 4
 HUK203 İdare Hukuku I 3 5  HUK204 İdare Hukuku II 3 5
 HUK211 Kamu Maliyesi 2 3  HUK210 Muhasebe 2 3
Fakülte Seçimlik II 2 3 Fakülte Seçimlik III 2 3
Üniversite Seçimlik I 2 3 Üniversite Seçimlik II 2 3
Toplam 20 30 Toplam 20 30
5. Yarıyıl 6. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad‎ı Kredi AKTS
 HUK301 Borçlar Hukuku I (Özel Hükümler) 3 3  HUK302 Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler) 3 3
 HUK303 Ceza Hukuku I (Özel Hükümler) 3 3  HUK304 Ceza Hukuku II (Özel Hükümler) 3 3
 HUK305 Eşya Hukuku I 3 5  HUK306 Eşya Hukuku II 3 5
 HUK307 İdari Yargılama Hukuku I 2 3  HUK308 İdari Yargılama Hukuku II 2 3
 HUK309 Ticaret Hukuku (Ticari İşletme) 3 4  HUK310 Ticaret Hukuku (Şirketler Hukuku) 3 4
 HUK311 Hukuk Felsefesi 2 3  HUK312 Hukuk Sosyolojisi 2 3
 HUK3131 Medeni Yargılama Hukuku I 3 3  HUK314 Medeni Yargılama Hukuku II 3 3
 HUK315 Vergi Hukuku I 2 3  HUK316 Vergi Hukuku II 2 3
Fakülte Seçimlik IV 2 3 Fakülte Seçimlik V 2 3
Toplam 23 30 Toplam 23 30
7. Yarıyıl 8. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad‎ı Kredi AKTS
 HUK401 Genel Kamu Hukuku (Devlet Teorisi) 2 2  HUK402 Genel Kamu Hukuku (İnsan Hakları) 2 2
 HUK403 Ceza Yargılaması Hukuku I 3 5  HUK404 Ceza Yargılaması Hukuku II 3 5
 HUK405 İcra-İflas Hukuku I 3 4  HUK406 İcra-İflas Hukuku II 3 4
 HUK407 İş Hukuku I (Bireysel) 3 4  HUK408 İş Hukuku II (Sendikalar - Toplu İş Sözleşmesi) 3 3
 HUK409 Sosyal Güvenlik Hukuku I 2 3  HUK410 Sosyal Güvenlik Hukuku II 2 3
 HUK411 Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak) 3 3  HUK412 Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti - Sigorta) 3 3
 HUK413 Miras Hukuku I 2 2  HUK414 Miras Hukuku II 2 2
 HUK415 Devletler Özel Hukuku 3 4  HUK416 Avrupa Birliği Hukuku 3 3
Fakülte Seçimlik VI 2 3  HUK418 Adli Tıp 2 2
Fakülte Seçimlik VII 2 3
Toplam 23 30 Toplam 25 30

Derslerin İçerikleri

HUK101 Hukuk Başlangıcı

Hukukun Tanımı, Toplumsal Norm Kategorileri ve Hukuk arasındaki İlişki, Hukukun Fonksiyonları, Adalet, Adaletin Türleri, Hukuksal Bilginin Niteliği, Hukukun Kaynakları, Hukukun Dalları, Hukukun Yürürlüğü, Hukukun Uygulanması, İçerik Açısından Hukukun Uygulanması, Hukukun Anlam Açısından Uygulanması, Hukukun Yorumu, Boşluk Doldurma ve Takdir Yetkisi, Hukuk Sistemleri

Ders Kitabı:

IŞIKTAÇ, Yasemin (2010) Hukuk Başlangıcı, Filiz Kitabevi İstanbul,

GÜRİZ, Adnan, (1992), Hukuk Başlangıcı, AÜHF Yayınları, Ankara,

Yardımcı Ders Kitapları

KAYIHAN, Şaban Hukukun Temel Kavramları 4. Baskı Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011.

CANSEL, Erol- ÇAĞLAR, Özel; Hukuk Başlangıcı, Hukukun Temel Kavram ve Kurumları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009.

 
HUK103 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku

Medeni Hukuk dersi; Medeni Hukuk hakkında genel bilgiler verildikten sonra, Başlangıç Hükümleri, Medenî Hukuk’un ve Borçlar Hukuku’nun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku ana başlıkları altında işlenmektedir.

Ders Kitabı:

ÖZTAN, Bilge, (2011), Medeni Hukukun Temel Kavramları, 32,Baskı Turhan Kitabevi, Ankara,

Aydın Zevkliler, K. Emre Gökyayla, M. Beşir Acabey; Medeni Hukuk Giriş / Başlangıç Hükümleri / Kişiler Hukuku / Aile Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara 1995.

Yardımcı Ders Kitapları

EDİS, Seyfullah; Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1979.

 
HUK105 Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

Türk anayasa hukukunun tarihî gelişimini (1876, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları) ve 1982 Anayasası'nın temel ilkelerini, yasama, yürütme ve yargı organlarının düzenlenişi ve aralarındaki ilişkilerini öğretmek.

Ders Kitabı:

GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2011.

KABOĞLU, İbrahim, Ö., Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), 7.Baskı 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi Yayınları, 2011.

 
HUK107 Hukuk Sosyolojisi

Hukuk Fakültesi Üçüncü sınıf öğrencilerinin Hukuk Sosyolojisine giriş yapmalarını ve hukuk sosyolojisinin temel uğraş alanlarını edinerek, hukuka sosyolojik bakışı yakalamaları açısından donanımlarını sağlamak

Ders Kitabı:

Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, Hukuk Sosyolojisi, Filiz Kitapevi, 2008 İstanbul.

TOPÇUOĞLU, Hamide, Hukuk Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1969.

Yardımcı Ders Kitapları:

Ernest E. Hirş; Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2001.

GÜRKAN, Ülker; Hukuk Sosyolojisine Giriş, 4. Baskı, Ankara 2011

 
ÜTD101 Türk Dili-I

Dilin özellikleri ve sosyal hayatımızdaki yeri, Türkçenin tarihî dönemleri, ses bilgisi, anlam ve görevleri bakımından kelimeler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete-dergi çalışmaları ve uygulamaları.

Ders Kitabı:

Yazım Kılavuzu; Tdk Yayınları, Ankara, 2005.

Türkçe Sözlük; Tdk Yayınları, Ankara, 2005.

Güncel Türkçe Sözlük Ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski, Tdk Yayınları, Ankara, 2007.

Korkmaz, Prof. Dr. Zeynep; Gülensoy, Prof. Dr. Tuncer; Ercilasun, Prof. Dr. Ahmet B.; Türk Dili Ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yay., Ankara, 2001.

Ergin, Prof. Dr. Muharrem; Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul, 1999.

Gülensoy, Prof. Dr. Tuncer; Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005.

Özkan, Prof. Dr. Mustafa; Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı Ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2001.

Yavuz, Prof. Dr. Kemal; Yetiş, Prof. Dr. Kâzım; Birinci, Prof. Dr. Nejat; Üniversite Türk Dili Ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2001.

Yaman, Doç. Dr. Ertuğrul; Doğru Güzel Ve Etkili Konuşma Sanatı, Savaş Yayınları, İstanbul, 2007.

Uçar, İlhan; İletişim Beden Dili Ve Sunum Teknikleri, Cantekin Matbaacılık, Ankara, 2007.)

Ergüzel Mehdi, Dil Ve Kültür Üzerine Yazılar I, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 2007.

 
TRH116 İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri-I

Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler

Ders Kitabı:

Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990.

Yardımcı Ders Kitapları

Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik - Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, 2003.

“Atatürk” maddesi, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1990.

Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990.

Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1983.

Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir, 1987.

Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi

 
ING101 Yabancı Dil I

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri

Ders Kitabı:

Passport To English

Yardımcı Ders Kitapları

Essential Grammar in Use (Oxford Dictionary)

 
HUK102 Türk Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku II dersinde öncelikle: 1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınıp incelenecektir. Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun oluşumu ve işlevleri, yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve "Devletin başı" sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu ile yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri başlıklarında irdelenecektir.

Ders Kitabı:

Özbüdun, Ergün Türk Anayasa Hukuku Yetkin Yayınevi, 10. Bası, Ankara, 2009

Tanör, Bülent – Yüzbaşıoğlu, Necip; 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta Basım Yayın, İstanbul 2011.

Yardımcı Ders Kitapları:

Gözler, Kemal; Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa 2011.

 
HUK104 Aile Hukuku Hukuku

Ders kapsamında, Medeni Hukukun temel kavramları, bu bağlamda hak kavramı, hakların kazanılması ve kaybedilmesi, hakların korunması, hakların kazanılmasında iyiniyetin rolü ile hakların kullanılmasında dürüstlük kuralına uyma zorunluluğu, kişilik kavramı, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, kişiliğin korunması ve tüzel kişiler gibi konulara ilişkin teorik bilgi aktarımı aracılığı ile genel kurallar anlatılmakta ve ders içeriğine ilişkin kuralların pekiştirilmesi ve uygulanmasının da incelenmesi amacıyla pratik çalışmalar yapılmaktadır.

Ders Kitabı:

Türk Aile Hukuku, Selahattin Sulhi Tekinay.

Türk Özel Hukuku, C. III, Aile Hukuku, Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş. 5. Baskı Filiz Kitabevi, 2012.

Turgut Akıntürk, Aile Hukuku, İstanbul 2008

Derya Karaman, Turgut Akıntürk; Türk Medeni Hukuku-2: Aile Hukuku, 13. Baskı 2011

Yardımcı Ders Kitapları:

Derya Karaman, Turgut Akıntürk; Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku Cilt: 2, Gözden Geçirilmiş 13. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2011.

 
HUK106 Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku

Türklerin İslâmiyet’e girmeden önceki hukuk uygulamaları, İslâm hukuku, Osmanlı Devleti’nin örfî hukuku, Tanzimat’tan sonraki ve Cumhuriyet dönemindeki kanunlaştırma hareketleri Dersin amacı öğrencilerin derinlikli bir tarih anlayışıyla hukukî meseleleri ele alıp yorumlayabilmelerini sağlamaktır.

Ders Kitabı:

İbrahim Erol Kozak, Genel Hukuk Tarihi

Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu Roma Hukuku Dersleri

Prof. Dr. Coşkun Üçok - Prof. Dr. Ahmet Mumcu - Prof. Dr. Gülnihal Bozkurt; Türk Hukuk Tarihi; 2010 14.Baskı,

Akif Aydin; Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2009.

Yardımcı Ders Kitapları:

Şahin Akıncı, Roma Hukuku Dersleri

Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu; Roma Hukuku Dersleri Tarihi Giriş / Hukuk Tarihi / Genel Kavramlar / Usul Hukuku, Der Yayınları İstanbul 2005.

HUK108 Hukuk Felsefesi

Giriş (Genel Kavramlar ve Tanımlar), Felsefe, Bilim, Felsefenin İnceleme Alanları (Varlık, Bilgi ve Değer), Bilimsel Bilgi, Hukuk Felsefesi, Hukuk Tarihi, Hukuk Sosyolojisi, Dogmatik Hukuk, Ahlâk ve Hukuk İlişkisi;

Ders Kitabı:

Ernest E. Hirş, Hukuk Felsefesi Ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Bankacılık Ve Enstitü Yayınları, 2001.

Arslan Topakkaya, Hukuk Ve Adalet, Yetkin Yayınları, 2010.

Güriz, Adnan; Hukukfelsefesi, 6. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ocak 2007,

Aral, Vecdi, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, 1. Baskı, Xii Levha Yayıncılık, Ekim 2010.

Yardımcı Ders Kitapları:

Kuçuradi, İoanna; Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek, Maltepe Üniversitesi Yayınları, Mart 2011, İstanbul.

 
HUK110 İktisat

Bu derste giriş mahiyetinde olmak üzere, iktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, fayda ve kâr maksimizasyonu, Milli Gelirin teşekkülü, Para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel konular görülecektir.

Ders Kitabı:

Dinler, Zeynel İktisada Giriş, 17. Baskı, Ekin Yayınevi, 2011.

ÜNSAL, Erdal İktisada Giriş, İmaj Yayıncılık, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları
ORHAN, Osman - ERDOĞAN, Seyfettin İktisada Giriş Palme Yayıncılık, 2010.  
ÜED102 Türk Dili II

Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları.

Ders Kitabı:

Yazim Kilavuzu; Tdk Yayınları, Ankara, 2005.

Türkçe Sözlük; Tdk Yayınları, Ankara, 2005.

Güncel Türkçe Sözlük Ve Yazim Kilavuzu Etkileşimli Yoğun Diski, Tdk Yayınları, Ankara, 2007.

Korkmaz, Prof. Dr. Zeynep; Gülensoy, Prof. Dr. Tuncer; Ercilasun, Prof. Dr. Ahmet B.; Türk Dili Ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yay., Ankara, 2001.

Ergin, Prof. Dr. Muharrem; Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul, 1999.

Gülensoy, Prof. Dr. Tuncer; Türkçe El Kitabi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005.

Özkan, Prof. Dr. Mustafa; Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazili Ve Sözlü Anlatim, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2001.

Yavuz, Prof. Dr. Kemal; Yetiş, Prof. Dr. Kâzım; Birinci, Prof. Dr. Nejat; Üniversite Türk Dili Ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2001.

Yaman, Doç. Dr. Ertuğrul; Doğru Güzel Ve Etkili Konuşma Sanatı, Savaş Yayınları, İstanbul, 2007.

Uçar, İlhan; İletişim Beden Dili Ve Sunum Teknikleri, Cantekin Matbaacılık, Ankara, 2007.

Ergüzel Mehdi, Dil Ve Kültür Üzerine Yazilar I, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 2007.

 
TRH116 İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri-II

Modern Türkiye’nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler

Ders Kitabı:

Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990.

Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, 2003. “Atatürk” maddesi, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1990.

Yardımcı Ders Kitapları

Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990.

Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1983.

Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir, 1987.

Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Ankara, 1998.

 
ING102 Yabancı Dil-II

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.

Ders Kitabı:

Passport To English

Yardımcı Ders Kitapları

Essential Grammar in Use Oxford Dictionary

 
HUK201 Ceza Hukuku Genel Hükümler-I

Dersin içeriğini, cezanın amacı, suç politikasının temel ilkeleri olarak kanunilik, kusur ve hümanizm ilkeleri, ceza kanunun yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması ile suç ve yaptırım teorisi oluşturmaktadır. Suç teorisi bağlamında suçun unsurları olarak, maddi unsurlar ve bu çerçevede suçun konusu, suçla korunan hukuki değer, fiil (=hareket) netice, neticeli suçlarda nedensellik bağı ve objektif isnadiyet ele alınmaktadır. Manevi unsurlar çerçevesinde kast ve türleri ile taksir ve türlerinin incelenmesinden sonra hukuka aykırılık unsuru ve bu bağlamda hukuka uygunluk nedenleri ele alınmaktadır. Suçun unsurlarından sonra kusur konusu çerçevesinde kusur yeteneği, kusurluluğu kaldıran veya azaltan haller ile mazeret sebepleri irdelenmekte ve son olarak hata halleri anlatılmaktadır.

Ders Kitabı:

Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Seçkin Yayıncılık (2011);

İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Seçkin Yayıncılık (2011);

Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A.Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler Turhan Kitapevi (2011);

Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler(2009);

Bahri Öztürk/Mustafa R. Erdem, Öztürk, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku (2006);

Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler (2009);

Veli Özer Özbek, Pınar Bacaksız, Koray Doğan, Ceza Hukuku Bilgisi, Genel Hükümler (2006);

Veli Özer Özbek, Pınar Bacaksız, Koray Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler (Açıklamalı-Şematik Çalışma Kitabı (2006).

Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil I, 4. Auflage, München 2006,

Walter Gropp, Strafrecht Allgemeiner Teil, 3. Auflage, Berlin Heidelberg 2005.

HUK203 İdare Hukuku-I

İdare hukukuna giriş, hukuk devleti, idari işlemler ve eylemler, idare örgütü, idarenin görev ve yetkileri ve öteki idare hukuku konuları

Ders Kitabı:

Gözler, Kemal – Kaplan, Gürsel, İdare Hukukuna Giriş Ekin Yayınevi, 2012

Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku (Cilt: 1), Turhan Kitabevi, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları:

GÜNDAY, Metin İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, 10. Baskı, 2011.

 
HUK205 Borçlar Hukuku Genel Hükümler-I

Sözleşme kavramı ve türleri, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin geçerliliği için aranan koşullar, temsil, borçların yerine getirilmesi, borçların getirilmemesinin sonuçları, borçların sona ermesi, haksız eylemler, nedensiz zenginleşme, özellik gösteren borç ilişkileri, alacağın temliki ve borcun nakli.

Ders Kitabı:

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku – Genel Hükümler, Beta Basım Yayın, 12. Baskı, 2011.

Kiliçoğlu, Ahmet; Borçlar Hukuku – Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ocak 2012,

Yardımcı Ders Kitapları:

Kemal Oğuzman, M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Reisoğlu, Sefa; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, 2011.

Kayıhan, Şaban; Yeni Borçlar Kanununa Göre Borçlar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2012.

 
HUK207 Uluslararası Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukukun tanımı, gelişimi ve diğer hukuk dallarından ayırt edici özellikleriyle bu hukuk alanının tanıtılması ders yılının ele alınan ilk konularını oluşturmaktadır. Bunların ardından, milletlerarası hukukun dayanağını açıklayan teoriler ile kuramsal altyapının oluşturulması, öğrenciler açısından derse ilişkin temelleri atmaktadır. Bunu takiben, ana başlıklarıyla, milletlerarası hukukun kaynakları (Örf ve âdet hukuku, hukukun genel ilkeleri, içtihat, doktrin), Milletlerarası hukukî işlemler (Tek taraflı hukukî işlemler: tanıma, vazgeçme, tebliğ ve protesto; iki taraflı hukukî işlemler: andlaşma) ele alınmaktadır. Milletlerarası hukukta iki taraflı hukukî işlemlerden andlaşmalar, 1969 Viyana Andlaşmalar Hukukuna Dair Sözleşme hükümleri çerçevesinde, bazıları örf-âdet kuralı haline gelen normlarıyla beraber geniş kapsamda incelenmektedir. Bu bağlamda, sırasıyla, andlaşma yapma yetkisi, andlaşma akdetme usulü, andlaşma metninin hazırlanması ve tevsiki, andlaşmanın bağlayıcılık kazanması ve yürürlüğe girişi aşamaları tek tek ele alınmaktadır. Çekinceler, ayrı bir bahis olarak ortaya konduktan sonra, andlaşmaların iç hukukta akdi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları ışığında, uygulamada andlaşmaların akdi üzerindeki sorunlar üzerinde durulmaktadır. Andlaşmaların hukukî geçerlilik koşulları, andlaşmaların üçüncü devletler üzerindeki etkileri, çatışan hükümler getiren andlaşmalar anlatıldıktan sonra, ? en çok gözetilen ulus kaydı? kavramı incelenmektedir. Andlaşmaların yorumlanması konusunun ardından andlaşmaların sona ermesi ve en son olarak da milletlerarası hukuk ve iç hukuk kaynakları arasındaki İlişkiler (kaynaklararası ilişkiler) ele alınarak o döneme ilişkin ders içeriği tamamlanmaktadır.

Ders Kitabı:

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri Cilt: I, Turhan Kitabevi, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları:

İlyas Doğan, Devletler Hukuku; Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, 2008.

 
HUK209 Genel Kamu Hukuku

Hukuk biliminin bir alt disiplini olarak Genel Kamu Hukukunun iki ana inceleme konusu vardır. Bunların birincisi devlet örgütünün kökeni, oluşumu ve işleviyle ilgili görüşlerdir. Buna Devlet Doktrinleri veya Siyasal Düşünceler Tarihi denir. Genel Kamu Hukukunun ikinci inceleme konusu kişinin devlete karşı korunması sorunsalını yani devlet iktiranını sınırlanmasını ele alır. Buna da Temel Hak ve Özgürlükler denilmektedir. Devlet Doktrinleri ve Temel Hak ve Özgürlükler birbirine çok bağlıdırlar. Çünkü devlet ve iktidar, otorite ve buna bağlı olarak zorlama yetkisi vermekte ve bireyler buna karşı zayıf ve korumasız kalmaktadırlar. İşte Temel Hak ve Özgürlükler kavramı bireylerin devlet otoritesine karşı korunmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla hukuk fakültesinde okutulan bir ders olarak Genel Kamu Hukuku, bir yanda devletin kökeni ve oluşumu diğer yanda ise temel hak ve özgürlükleri öğrencilere aktarmak işlevini görmektedir. Derste, ders saatleri sınırlı olduğu için devlet üzerine görüş ortaya atan düşünürlerin, filozofların ve hukukçuların bütün fikirleri incelenmeyecektir. Bunun yerine her düşünce akımını en iyi yansıtan düşünür üzerinde durulmaktadır. Amaç, ana hatlarıyla devlet örgütünü açıklamaya çalışan görüşleri tanıtıp bu alanda geniş bilgi edinmek isteyenlere çalışma kolaylığı sağlamaktadır. Genel Kamu Hukuku dersinin temel hak boyutunda ise, devlet iktidarının sınırlanması problemi önce tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise 20. yüzyılda ortaya çıkmış ulusal ve uluslararası belgeler ana hatlarıyla incelenmektedir. Böylece öğrenciye, hem yürürlükte olan temel hak ve özgürlüklerin bilgisi verilmekte hem de temel hak ve özgürlükler kavramının arka planında yer alan düşünce akımları gösterilmektedir. Genel Kamu Hukuku dersinde ilk olarak, batılı insan hakları anlayışının evrimi ve kurumsallaşması süreci; siyasi düşünce tarihi, devlet kuramı ve bunlara zemin oluşturan tarihsel olgu ve olaylar dikkate alınarak açıklanmaktadır. Bu çerçevede, Antik Yunandan Aydınlanma evresine kadarki modern öncesi dönem, bunu izleyen burjuva devrimi ve insan hakları öğretisinin filizlenmesi, işçi sınıfı mücadelesi ve ikinci kuşak hakların yükselişi temel inceleme alanlarını oluşturmaktadır. Ardından Asya, Afrika ve İslam kültür çevrelerinde bu süreçte insan hakları anlayışının kuramsal ve kurumsal gelişimi ortaya konmaktadır. Son olarak ise, açıklanan bu temel üzerinde şekillenen ulusal üstü insan hakları hukukunun, 20. yüzyılın ilk yarısında uluslararası hukuk düzleminde geçirdiği dönüşüm aktarılmaktadır.

Ders Kitabı:

Oktay Uygun, Kamu Hukuku İncelemeleri

Yardımcı Ders Kitapları:

Bihterin Vural Dinçkol, Mehmet Akad, Genel Kamu Hukuku

Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK Kılavuzu 4.Baskı) PMI-Project Management Institute 2008

Project Management, The Managerial Process 4. Edition, Clifford F. Gray & Erik W. Larson 2008. Adım Adım Proje Yönetimi, Richard Newton, Optimist Yayınları, 2006.

 
HUK202 Ceza Hukuku Genel Hükümler-II

Dersin içeriğinde suç politikası ilkeleri ışığında tüm suçlar bakımından ortak olan suçun özel görünüm şekilleri ve bu bağlamda teşebbüs, iştirak ve içtima konuları, gönüllü vazgeçme ve etkin pişmanlık kurumları yer almaktadır. Ayrıca bu ders kapsamında suçun özel görünüm şekillerine değinildikten sonra yaptırım teorisine geçilmektedir. Bu bölüm esas olarak cezalar ve güvenlik tedbirlerinden oluşmaktadır. Cezanın amacı, nitelikleri, türleri ile seçenek yaptırımlar, erteleme müessesi, koşullu salıverilme ve uzlaşma kurumu ele alınmaktadır. Güvenlik tedbirleri kısmında ise belli haklardan yoksun bırakılma, müsadere, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular, sınır dışı edilme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri ve denetimli serbestlik tedbiri incelenmektedir. Son olarak da cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirmesindeki esaslara da yer verilmektedir.

Ders Kitabı:

Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Seçkin Yayıncılık (2011);

İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Seçkin Yayıncılık (2011);

Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A.Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler Turhan Kitapevi (2011);

Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler(2009);

Bahri Öztürk/Mustafa R. Erdem, Öztürk, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku (2006);

Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler (2009);

Veli Özer Özbek, Pınar Bacaksız, Koray Doğan, Ceza Hukuku Bilgisi, Genel Hükümler (2006);

Veli Özer Özbek, Pınar Bacaksız, Koray Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler (Açıklamalı-Şematik Çalışma Kitabı (2006).

Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil I, 4. Auflage, München 2006,

Walter Gropp, Strafrecht Allgemeiner Teil, 3. Auflage, Berlin Heidelberg 2005.

HUK204 İdare Hukuku-II ve İdari Yargı

İdari Teşkilat, Kamu hizmeti, Kolluk, Özendirme ve destekleme faaliyetleri, Kamu malları, Kamu personeli konularında genel, öz ve uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir

Ders Kitabı:

Gözler, Kemal – Kaplan, Gürsel, İdare Hukukuna Giriş Ekin Yayınevi, 2012

Çağlayan, Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, 2012.

Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku (Cilt: 1), Turhan Kitabevi, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları:

Günday, Metin İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, 10. Baskı, 2011.

Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku (Cilt: 2) İdari Yargılama Hukuku

 
HUK206 Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II

Borçların İfası Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları Borçların Sona Ermesi Özellik Arzeden Borç İlişkileri Alacağın Temliki ve Borcun Nakli

Ders Kitabı:

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku – Genel Hükümler, Beta Basım Yayın, 12. Baskı, 2011.

Kiliçoğlu, Ahmet; Borçlar Hukuku – Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ocak 2012,

Yardımcı Ders Kitapları:

Kemal Oğuzman, M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Reisoğlu, Sefa; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, 2011.

Kayıhan, Şaban; Yeni Borçlar Kanununa Göre Borçlar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayınları,

Ankara, 2012.

Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Cilt 1, Cilt Iıı, İstanbul, 2008

 
HUK208 İnsan Hakları Hukuku

Hukuk biliminin en genç alt disiplinlerinden birini oluşturan İnsan Hakları Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi müfredatına zorunlu bir ders olarak ilk kez 2003-2004 öğretim ve eğitim yılında girmektedir. Daha önceki yıllarda bu disiplin, seçmeli ders olarak okutulmaktaydı. Devlet iktiranının birey lehine sınırlanmasını ifade eden ve bireyi bu iktidarın kötüye kullanılmasına karşı koruyan mekanizmalar vazeden insan hakları anlayışının günümüzdeki önemi giderek artmaktadır. Nitekim ülkemizi de yakından ilgilendirdiği üzere dünyanın hemen her bölgesinde ve global ölçekte kurulmuş bulunan hükümetler-arası örgütlere girmenin birinci ve en önemli koşuludur.

İnsan Hakları Hukukunun temel inceleme konusu, insan haklarının tanınmasını, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemlerin teknik hukuki analizidir. Bu yolla yürürlükteki insan hakları standartları açıklanarak öğrencinin bu standartların bilgisine ulaşması sağlanmaktadır. Bu bağlamda, başta ülkemizin de taraf olduğu, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ayrıca Amerikan Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı genel hatlarıyla incelenmektedir. Bölgesel ve Uluslararası sistemlerin genel olarak analizinin yanı sıra, ilgili sözleşmelerde düzenlenen haklar, normatif unsurları ve içtihatlar ışığında incelenmektedir. Ayrıca, mekanizmaların işleyişinin anahtarı olan usul hukuku boyutu ele alınmaktadır. Bu belgelerin bir çoğuna Türkiyenin taraf bulunduğu; Anayasa (md.90) uyarınca bu belgelerin iç hukukun bir parçasını teşkil ettiği; yargı yerleri dahil ulusal yetkili makamları bu standartların bağladığı; özellikle ulusal yüksek yargı yerleri tarafından olmak üzere, genel olarak ulusal mahkemelerce üretilen kararlarda anılan belgelerin değerlendirildiği ve kullanıldığı gözönünde bulundurularak, ders işlenmektedir.

Ders Kitabı:

Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Legal Yay., 6. Baskı, İstanbul, Ekim 2007.

Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri Cilt I Bölgesel Sistemler, Legal Yayıncılık, 2010.

Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri Cilt II ? Uluslararası Sistemler, Legal Yay., 2010

Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, TBB Yayınları, 2004

GÖZÜBÜYÜK, GÖLCÜKLÜ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi, 2007

Yardımcı Ders Kitapları:

Münci KAPANİ, Kamu Hürriyetleri, Yetkin, 1993

Burak GEMALMAZ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, Beta, 2009

 
HUK210 Kamu Maliyesi

Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin incelenmesi, Yerel yönetim maliyesi, kamu iktisadi teşebbüsleri ve borçlanma.

Ders Kitabı:

Aytaç Eker, Kamu Maliyesi, İzmir, 2007.

HUK301 Eşya Hukuku-I

Eşya hukukun temel kavramları, zilyetlik ve tapu sicili konuları, taşınmaz mülkiyeti ve taşınır mülkiyeti ayırımları, taşınmaz mülkiyetinin özel bir türü olan kat mülkiyeti, sınırlı ayni hak kavramı v ebu bağlamda irtifak hakları, taşınmaz yükümlülüğü ve rehin hakları konuları

Ders Kitabı:

ERMAN, Hasan; Eşya Hukuku Dersleri, Der Yayınları, 2011.

Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, Eşya Hukuku.

Yardımcı Ders Kitapları:

Oğuzman / Seliçi / Oktay-Özdemir, Eşya Hukuku.

 
HUK303 Ticari İşletme Hukuku

Ticari iş, ticari hükümler, ticari davalar, ticari işletme, tacir kavramı ve tacir olmanın sonuçları, esnaf, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, tacir yardımcıları.

Ders Kitabı:

Hüseyin Ülgen/Ömer Teoman/Mehmet Helvacı/Abuzer Kendigelen/Arslan Kaya/Füsun Nomer Ertan, Ticari İşletme Hukuku, 3. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009.

KAYIHAN, Şaban Yeni TTK’ya göre Ticari İşletme Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2012.

Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 13. Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2009.

Yardımcı Ders Kitapları

Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat.

Oğuz İmregün, Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 2005.

 
HUK305 Medeni Yargılama Hukuku-I

Özel hakların teminat altına alınması ve kabul ettirilmesi ile gerçek hukuki durumun tespit edilmesine hizmet eden Medeni Usul Hukukunun amaçlarının kavranılması, Medeni Usul Hukukuna hakim olan ilkeler ve ilk derece mahkemelerinde uygulanacak olan yargılama kuralları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca yerel yargı organlarının teşkilatına da değinilmektedir.

Ders Kitabı:

Prof. Dr. Saim Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, 7. Baskı, İstanbul, 2000

Prof. Dr. Baki Kuru/ Prof. Dr. Ramazan Aslan/ Prof. Dr. Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 20. Baskı, Ankara, 2009

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez/ Prof. Dr. Oğuz Atalay/ Doç. Dr. Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, 8. Baskı, Ankara, 2009

Doç. Dr. Abdurrahim Karslı, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları, 2. Baskı, İstanbul, 2004

Yardımcı Ders Kitapları

Prof. Dr. Timuçin Muşul, Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2009

Prof. Dr. Yavuz Alangoya/ Prof. Dr. Kamil Yıldırım/ Prof. Dr. Nevhis Deren-Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları, 7. Bası, İstanbul, 2009

Doç. Dr. Abdurrahim Karslı/ Yard. Doç. Dr. Abdurrahman Kavasoğlu/ Araş. Gör. Evren Koç, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 4. Baskı, İstanbul, 2008

 
HUK307 Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

Dersin içeriğini ceza hukuku genel hükümler dersinde öğrenilen bilgilerin belli suç tipleri incelenerek uygulanması oluşturmaktadır. Bu ders bağlamında uluslararası suçlar, kasten insan öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet , cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hürriyete karşı suçlar, şerefe karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, malvarlığına karşı suçlar (hırsızlık, yağma, mala zarar verme, dolandırıcılık), kamunun sağılığına karşı suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar, görevi kötüye kullanma suçu, zimmet suçu, irtikap suçu, ve rüşvet suçu ele alınmaktadır.

Ders Kitabı:

Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A.Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Turhan Kitapevi, 2011;

Durmuş Tezcan/M. Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku (2008),

Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Özel Hükümler(2009).

Yardımcı Ders Kitapları

Veli Özer Özbek, Nihat Kanbur, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler , Seçkin Yayıncılık, 2011.

 
HUK309 Borçlar Hukuku Özel Hükümler-I

Ders kapsamında temlik borcu doğuran sözleşmeler, teminat borcu doğuran sözleşmeler, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, ortaklık sözleşmeleri, kullandırma borcu doğuran sözleşmeler, muhafaza borcu doğuran sözleşmeler, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler anlatılacak ve uygulamayı daha iyi kavratmak amacıyla pratik çalışmalar yapılacaktır.

Ders Kitabı:

Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri

Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Fahrettin Aral, Özel Borç İlişkileri

Yardımcı Ders Kitapları

Kayıhan, Şaban; Yeni Borçlar Kanununa Göre Borçlar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2012.

Zevkliler, Aydın - Gökyayla, Emre Borçlar Hukuku – Özel Borç İlişkileri, Turhan Kitabevi, 2010.

 
HUK311 Vergi Hukuku

Türkiyede yürürlükte bulunan vergilere ilişkin genel kuralların ve vergisel yükümlülüklere uyulmaması halinde söz konusu olan yaptırımlara ilişkin temel kurallar ile vergi uyuşmazlıklarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlamak ve uygulamadaki sorunlara ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi konusunda öğrencilere bilgi ve yorum kabiliyeti kazandırmaktır.

Ders Kitabı:

Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

Yardımcı Ders Kitapları:

Kamil Mutluer, Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler

 
HUK302 Eşya Hukuku-II

Bu ders kapsamında sınırlı aynî hak kavramı; irtifak hakları; taşınmaz mükellefiyeti; rehin hakkı kavramı; taşınmaz ve taşınır rehni türleri ele alınmaktadır

Ders Kitabı:

ERMAN, Hasan; Eşya Hukuku Dersleri, Der Yayınları, 2011.

Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, Eşya Hukuku.

Yardımcı Ders Kitapları:

Seliçi/Oğuzman: Eşya Hukuku,

Gürsoy/Eren/Cansel: Eşya Hukuku

Ertaş: Eşya Hukuku

M.R. Karahasan: Eşya Hukuku

HUK304 Şirketler Hukuku

Adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kollektif, kommandit, anonim ve limited ortaklıkların kuruluşu,organları,ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi.

Ders Kitabı:

Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 11. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009.

Oğuz İmregün, Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 2005.

KAYIHAN, Şaban Yeni TTK’ya göre Şirketler Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2012.

Yardımcı Ders Kitapları:

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kooperatifler Kanunu ve ilgili mevzuat.

 
HUK306 Medeni Yargılama Hukuku-II

Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Üst yargı organı olan Yargıtayın örgütlenme biçimine de değinilmektedir.

Ders Kitabı:

Prof. Dr. Saim Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, 7. Baskı, İstanbul, 2000

Prof. Dr. Baki Kuru/ Prof. Dr. Ramazan Aslan/ Prof. Dr. Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 20. Baskı, Ankara, 2009

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez/ Prof. Dr. Oğuz Atalay/ Doç. Dr. Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, 8. Baskı, Ankara, 2009

Doç. Dr. Abdurrahim Karslı, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları, 2. Baskı, İstanbul, 2004

Prof. Dr. Timuçin Muşul, Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2009

Yardımcı Ders Kitapları:

Prof. Dr. Yavuz Alangoya/ Prof. Dr. Kamil Yıldırım/ Prof. Dr. Nevhis Deren-Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları, 7. Bası, İstanbul, 2009

Doç. Dr. Abdurrahim Karslı/ Yard. Doç. Dr. Abdurrahman Kavasoğlu/ Araş. Gör. Evren Koç, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 4. Baskı, İstanbul, 2008

HUK308 Türk Vergi Sistemi

Türkiye’de yürürlükte bulunan vergilerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlamak ve uygulamadaki sorunlara ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi konusunda öğrencilere bilgi ve yorum kabiliyeti kazandırmaktır.

Ders Kitabı:

Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

Yardımcı Ders Kitapları:

Kamil Mutluer, Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler

HUK310 Ceza Hukuku Özel Hükümler-II

Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Üst yargı organı olan Yargıtay?ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir.

Ders Kitabı:

Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A.Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Turhan Kitapevi, 2011;

Durmuş Tezcan/M. Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku (2008),

Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Özel Hükümler(2009).

Yardımcı Ders Kitapları

Veli Özer Özbek, Nihat Kanbur, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler , Seçkin Yayıncılık, 2011.

 
HUK312 Borçlar Hukuku Özel Hükümler-II

Borçların İfası Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları Borçların Sona Ermesi Özellik Arzeden Borç İlişkileri Alacağın Temliki ve Borcun Nakli

Ders Kitabı:

Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri

Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Fahrettin Aral, Özel Borç İlişkileri

Yardımcı Ders Kitapları

KAYIHAN, Şaban; Yeni Borçlar Kanununa Göre Borçlar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2012.

Zevkliler, Aydın - Gökyayla, Emre Borçlar Hukuku – Özel Borç İlişkileri, Turhan Kitabevi, 2010.

 
HUK401 İcra-İflas Hukuku-I

İcra hukukunun kapsamını, alacaklının maddi hukuka ilişkin taleplerinin sağlanması amacıyla, yine alacaklının talebi üzerine başlayan ve kamusal bir faaliyet olan cebri icra faaliyetinin devletin görevli ve yetkili cebri icra organları tarafından yerine getirilmesi gereken kanunun öngördüğü sistematik bir yapı oluşturmaktadır.

Ders Kitabı:

Baki Kuru, Ejder Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı

Hakan Pekcanıtez, Meral Sungurtekin Özkan, İcra ve İflas Hukuku

 
HUK403 Uluslararası Özel Hukuk-I

Yabancılar Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk Genel Prensipler

Ders Kitabı:

Aysel Çelikel, B. Bahadır Erdem, Milletlerarası Özel Hukuk

 
HUK405 Ceza Yargılama Hukuku-I

Ceza yargılaması hukukunun temel kavramları incelendikten sonra madde, yer, kişi ve zaman bakımından uygulama alanı belirlenmektedir. Bunun yanı sıra ceza usul hukukunun temel ilkeleri, yargıç, savcı, sanık, müdafi, şahsi davacı ve müdahil gibi yargılama süjeleri, ceza yargılamasının konusu, koşula bağlanması, deliller, tutuklama, yakalama, el koyma, arama gibi yargılama önlemleri, ceza yargılamasının çeşitli aşamaları, yasa yolları, kesin hüküm ve ortadan kaldırılması çareleri ve özel yargılama yolları ele alınmaktadır.

Ders Kitabı:

Hakan Hakeri, Yener Ünver, Ceza Muhakemesi Hukuku

 
HUK407 Bireysel İş Hukuku

İşçilerin işverenleri ile bireysel düzeydeki karşılıklı ilişkilerinin düzenlendiği hukuk dalıdır. Bireysel İş Hukukunun kapsamına iş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesi türleri, iş sözleşmesinin kurulması, işçi ve işverenlerin sözleşmeden doğan karşılıklı hak ve borçları, iş sözleşmesinin askıya alınması, sona ermesi, iş güvencesi, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinin diğer sonuçları, işin düzenlenmesi (çalışma ve dinlenme süreleri), iş sağlığı ve güvenliği, istihdam ve iş aracılığı, iş denetimi ve kamusal yaptırımların uygulanması gibi konular girmektedir.

Ders Kitabı:

Sarper Süzek, İş Hukuku

Çelik, Nuri, İş Hukuku Dersleri, Beta yayınları, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

Poyraz Ercan İş Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2011.

 
HUK409 Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın türleri, kıymetli evrakın ziya ve iptali, nama, emre ve hamiline yazılı kıymetli evrakın özellikleri, kıymetli evrakta def?iler, kambiyo senedi kavramı, poliçe, bono ve çeke ilişkin yasal düzenleme, şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmeme durumunda ortaya çıkan sonuçlar.

Ders Kitabı:

Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları

KAYIHAN, Şaban, Yeni TTK’ya göre Kıymetli Evrak Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2012.

Yardımcı Ders Kitapları

Mehmet Bahtiyar, Kıymetli Evrak Hukuku

HUK411 Miras Hukuku

Mirasta hak sahipliği, vasiyetname, miras sözleşmesi, mirasın intikali ve taksim, mirasın reddi gibi konular

Ders Kitabı:

Bilge Öztan, Miras Hukuku

Hasan Erman, Zahit İmre, Miras Hukuku

 
HUK402 İcra-İflas Hukuku-II

İflas hukukunun kapsamını, alacaklının maddi hukuka ilişkin taleplerinin sağlanması amacıyla, alacaklının talebi üzerine başlayan ve özel hallerde borçlunun talebi ile de gerçekleşen iflas prosedürünün yine kamusal bir faaliyet olması nedeniyle devletin görevli ve yetkili cebri icra organları tarafından yerine getirilmesi gereken kanunun öngördüğü sistematik bir yapı oluşturmaktadır.

Ders Kitabı:

Baki Kuru, Ejder Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı

Hakan Pekcanıtez, Meral Sungurtekin Özkan, İcra ve İflas Hukuku

HUK404 Uluslararası Özel Hukuk-II

Vatandaşlığın kazanılması, kaybedilmesi, vatandaşlıktan çıkarma, çifte vatandaşlık gibi konuları içeren vatandaşlık hukuku ile yabancıların iş edinmesi, yabancıların taşınmaz edinmesi, yabancı sermaye, azınlık hakları gibi konulardan oluşan yabancılar hukuku konuları ele alınmaktadır.

Ders Kitabı:

Aysel Çelikel, B. Bahadır Erdem, Milletlerarası Özel Hukuk

HUK406 Ceza Yargılama Hukuku-II

Ceza yargılaması http://www.istanbul.edu.tr/hukuk/lisans_egitimi.htm - CEZA USUL HUKUKU I - II hukukunun temel kavramları incelendikten sonra madde, yer, kişi ve zaman bakımından uygulama alanı belirlenmektedir. Bunun yanı sıra ceza usul hukukunun temel ilkeleri, yargıç, savcı, sanık, müdafi, şahsi davacı ve müdahil gibi yargılama süjeleri, ceza yargılamasının konusu, koşula bağlanması, deliller, tutuklama, yakalama, el koyma, arama gibi yargılama önlemleri, ceza yargılamasının çeşitli aşamaları, yasa yolları, kesin hüküm ve ortadan kaldırılması çareleri ve özel yargılama yolları ele alınmaktadır.

Ders Kitabı:

Hakan Hakeri, Yener Ünver, Ceza Muhakemesi Hukuku

 
HUK408 Toplu İş Hukuku

İşçi ve işveren taraflarının kendi aralarında birleşerek sendikalar oluşturmaları sonucunda ortaya çıkan ilişkilerin düzenlendiği hukuk dalıdır. Toplu İş Hukuku?nun kapsamına sendikalar ( sendika özgürlüğü ve hakkı, işçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş, işleyiş, sona ermesi ve hükümleri), toplu iş sözleşmesi ( toplu iş sözleşmesinin özellikleri ve yapılması, hükümleri, uygulanma alanı, değiştirilmesi, sona ermesi), toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları ( arabuluculuk, grev-lokavt, grev- lokavt yasakları ve erteleme, toplu hak uyuşmazlıkları ve mahkemeye başvurma, özel hakeme başvurma, kanun dışı grev ve lokavt) gibi konular girmektedir.

Ders Kitabı:

Sarper Süzek, İş Hukuku

Çelik, Nuri, İş Hukuku Dersleri, Beta yayınları, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

Poyraz Ercan İş Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2011.

 
HUK410 Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku

Deniz ticaret hukukuna giriş, gemi, donatan ve kaptan, navlun sözleşmesi, gemi ve yük alacaklısı hakları ve deniz hukukunda zorunlu icra. Sigorta sözleşmesi ve özellikleri, sigorta türleri, sigorta sözleşmesi ve yanların borç ve yükümlülükleri, sigorta sözleşmesinin ve sigorta alacağının intikali.

Ders Kitabı:

Rayegan Kender, Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku

 
HUK412 Sosyal Güvenlik Hukuku

Kişilere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama görevine sahip kurum ve kurumlar topluluğu olan sosyal güvenliğe ilişkin hukuk dalıdır. Sosyal Güvenlik Hukuku?nun kapsamına, sosyal güvenlik kavramı, sosyal riskler, sosyal güvenliğin hukuk sistemimizdeki yeri, sosyal güvenlik kurumları, sosyal sigortaların özellikleri, finansmanı ve işveren yükümlülükleri, sosyal sigortaların kapsamı ve isteğe bağlı sigortalılık, sosyal sigorta türleri itibariyle kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları, işsizlik sigortası, hizmetlerin birleştirilmesi ve borçlanma yoluyla değerlendirilmesi gibi konular girmektedir.

Ders Kitabı:

Can Tuncay, Ömer Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri

 
HUK414 Adli Tıp

Keşif muayenesi, otopsi, otopsi tutanağı ve raporu, ölüm nedenleri, yaralar gibi konular.

Ders Kitabı:

İbrahim Tunalı, Adli Tıp

 

SEÇMELİ DERSLER

 
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet Teknolojileri, Windows 7, MS Word, MS Excel, MS

Powerpoint kullanımı

Ders Kitabı:

SARI, İsmail BAĞCI, Ömer Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Yardımcı Ders Kitapları

Microsoft Yayınları

 
HUK 251 Hukukta Metodoloji ve Araştırma Yöntemleri

Temel mantıki akıl yürütme yöntemleri: Tümevarım, tümdengelim, analoji. Yorum yöntemleri: Söze göre yorum, Mantıki-sistematik yorum Sübjektif-tarihi amaçsal yorum Objektif-amaçsal yorum Yargıcın hukuk yaratması: Yasa boşlukları ve yorum arasındaki farkı belirleme ölçütleri

Ders Kitabı:

Prof.Dr.Yasemin Işıktaç - Yard.Doç.Dr.Sevtap Metin, HUKUK METODOLOJİSİ

 
HUK 253 Türkiye Ekonomisi

İktisadın konu, kapsam ve yöntemleri; arz-talep ve fiyat; tüketici davranışı; çeşitli piyasa yapıları; gelir dağılımı; dışsallıklar; kamu malları; Türkiye`den örnekler.

Ders Kitabı:

Nurhan Yentürk, Yakup Kepenek, Türkiye Ekonomisi

Yardımcı Ders Kitapları:

Prof. Dr. Hüseyin Şahin, Türkiye Ekonomisi

 
HUK 255 Siyasal Tarih

Bu ders kapsamında siyasi açıdan Fransız İhtilali, ABD’nin kuruluşu,, 19. yüzyılda Avrupa’daki önemli siyasi olaylar ve Osmanlı İmparatorluğu, Kolonizm, I. Dünya Savaşı ve sonuçları; Uzak Doğu ve Orta Doğu’daki olaylar ve 1950-1980 arasındaki önemli politik olaylar işlenmektedir.

Ders Kitabı:

Rıdvan Akın, Türk Siyasal Tarihi 1908-2000

Yardımcı Ders Kitapları:

Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2010)

HUK 257 Kriminoloji

Bu derste kriminolojinin konusu, tanımı, alanı, önemi, kriminolojik araştırmada metotlar, kriminolojinin tarihsel gelişimi ve teoriler çerçevesinde günümüz kriminolojisine göre suç nedenlerine diğer bir ifadeyle suçu açıklayan görüşlere değinilmektedir.

Ders Kitabı:

Timur Demirbaş, Kriminoloji

Yardımcı Ders Kitapları:

Füsun Sokullu Akıncı, Kriminoloji

 
HUK 259 Genel Muhasebe

Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, Genel kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır.

Ders Kitabı:

Karabınar, Selahattin (2009), Muhasebe Öğrenmek İsteyenler İçin Genel Muhasebe, Sakarya Yayıncılık, Sakarya,

Yardımcı Ders Kitapları

Sevilengül, Orhan (2003), Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, 11.Baskı, Ankara

Yalkın, Yüksel Koç (2001), Genel Muhasebe-İlkeler Uygulamalar, 12.Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.

Akdoğan, Nalan ve Orhan Sevilengül (2003),Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara.

Örten, Remzi (2003), Genel Muhasebe, 3.Baskı, Gazi Üniv.İ.İ.B.F. Yayınları, Ankara.

Küçüksavaş, Nihat (2000), Genel Muhasebe, Beta Yayınları, İstanbul.

Lazol, İbrahim, Genel Muhasebe, Ekin Kitabevi, Bursa

 
HUK 261 Proje Yönetimi ve Girişimcilik

Temel Proje Yönetim terminolojisi, genel kavramlar, Entegrasyon Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Tedarik ve Satın Alma Yönetimi bilgi alanları çerçevesinde başlatma, planlama, uygulama, izleme ve kontrol ve kapatma süreçleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kitabı:

Proje Yönetimi-Kavramları, Metodolojisi ve Uygulamaları, Gökrem TEKİR, Çağlayan Kitabevi, 2006 (Ders Kitabı)

HUK 252 Çevre Hukuku

Çevre Hukuku dersinde, niteliği gereği çok boyutlu olan Çevre Hukukunu hukukun üç disiplini temel alınarak incelenecektir Bu üç disiplinden; İdare Hukuku bağlamında idarenin, çevrenin korunmasına yönelik düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin yürütülmesine hakim olan temel ilkeler ele alınacaktır. Bu yönde üretilmiş olan kanun, tüzük ve yönetmelikler ile Danıştay içtihatları; dersin kaynaklarını oluşturmaktadır.Ceza Hukuku başlığı altında, Türk Ceza Kanununun çerçeve karşı suçlar bahsi incelenmesi ve Kabahatler Kanunu?nda düzenlenen idari yaptırımlar ve bu fiillerin TCK?da zikredilen suçlarla arasındaki ayrımın ortaya koyulması hedeflenmektedir.Hukukun genç bir dalı olan Uluslararası Çevre Hukuku, uluslararası hukukun ve ulusalüstü insan hakları hukukunun temel ilkeleri ve Uluslararası Adalet Divanı ile insan hakları denetim organlarının içtihatları ile halihazırda gelişmesini sürdürmektedir. Derslerde bu hukuk dalının bugün itibarı ile geldiği ve geleceğe yönelik olarak taşıdığı potansiyel tartışılacaktır.

Ders Kitabı:

Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Legal Yayıncılık.

 
HUK 254 Spor Hukuku

Sportif faaliyetlerle ve sportif örgütlerle ilgili hukuk kurallarını sistematik bir şeklide inceleyen spor hukuku dersinde genel hatlarıyla; spor hukukunun kaynakları, spor hakkı, spor hakkının korunması, sporun örgütlenmesi, sporda disiplin, doping mefhumu, spor sözleşmeleri ve uyuşmazlıkların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nde çözülmesi konuları ele alınacaktır.

Ders Kitabı:

Ramazan Çağlayan, Spor Hukuku

 
HUK 256 Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa Birliğinin bütünleşme süreci, Avrupa Birliğini oluşturan kurumlar, kurumların yetki ve görevleri, işleyişi ve birbirleri ile ilişkileri, kurumsal yapının incelenmesi, Topluluk hukuku, Topluluk hukukunun kaynakları, Topluluk hukuku uyarınca açılabilecek dava tipleri, hukuki yetkilerin üye ülkeler ile Topluluk arasında paylaşımını belirleyen ilkeler, Toplulukta hukuk koyma sistemi ve Topluluk hukukunun temel doktrinleri, Ortak Pazarda malların, emeğin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile yerleşme serbestisi, Topluluk rekabet hukuku.

Ders Kitabı:

Gülören Tekinalp/Ünal Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku, Beta Yayınevi, 2. Bası, İstanbul 2000.

Şeref Ünal, Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, Yetkin Yayınevi, Ankara 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

Avrupa Birliği Mevzuatı, Avrupa Toplulukları Mahkemesi Kararları.

 
HUK 258 Vakıf Hukuku

Bu derste, vakıflarla ilgili temel kavramlar, vakfın tanımı ve Osmanlı tarihindeki önemi, vakfın kuruluş esasları, unsurları, çeşitleri ayrıntılı olarak incelenecektir. Ayrıca Vakfın Eski Medeniyetlerde, islam Devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğundaki Tarihi Gelişimine değinilecektir.

Ders Kitabı:

Özkaya, Eraslan Eski Vakıf Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2012.

Yardımcı Ders Kitapları:

Ballar, Suat; Yeni Vakıflar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı, 2008.

 
HUK 351 İmar ve İnşaat Hukuku

Çevre hakkının öğeleri, çevre hakkının güvenceleri, ulusal, bölgesel ve uluslar arası ölçekte ve çevre hukuku anlatılmaktadır. İmar hukukunun genel ilkeleri, imar planlaranının hazırlanması ve yürürlüğe konması, ifraz ve tevhit işleri, İmar Kanununun 18. Maddesinin uygulaması (arsa yada arazi düzenlemesi) ruhsat işlemleri, imar affı kanunları.

Ders Kitabı:

İlker Hasan Duman, İnşaat Hukuku

Çolak, Nusret İlker; İmar Hukuku Oniki Levha Yayıncılık, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları:

Şimşek, Suat İmar Hukuku, 2010.

HUK 353 Avukatlık ve Noterlik Hukuku

Avukatlık hukukunun kaynakları, avukatlık mesleğinin niteliği, avukatın hak ve yükümlülükleri, yükümlülüğe aykırılığın yaptırımları, barolar ve uygulamaları

Ders Kitabı:

M. Refik Korkusuz, Avukatlık Hukukuna Giriş

Yardımcı Ders Kitapları:

Semih Güner, Avukatlık Hukuku

HUK 355 Bilişim ve İnternet Hukuku

Kitle Haberleşme Hukukuna özgü kavram ve kurumların, özelliklerinin ortaya konulmasının yanında, günümüzde televizyon, internet, uydu yayıncılığındaki büyük gelişmeler ile meydana çıkan sorunlar, özellikte mevzuatımızda yapılan değişiklikler ile internet, basın, radyo-televizyon ve sinema filmlerine ilişkin hukuk rejimleri ve haberleşme ve bilgi edinme özgürlüğünün kitle haberleşme hukukundaki yeri, sistematik olarak incelenecektir. Bu sayede Kitle Haberleşme Hukuku alanında karşılaşılan sorunlar tespit edilerek bu sorunların çözümü için ileri sürülen fikirler irdelenecektir.

Ders Kitabı:

İhsan Baştürk, Muharrem Özen, Bilişim - İnternet ve Ceza Hukuku

HUK 357 Uluslararası Ceza Hukuku

Devletler arasındaki hukuksal ilişkiler, uluslar arası örgütlerin kendi aralarında ve başka ülkelerle ilişkileri, devletin karasuları, hava alanı ve denizalanı üzerindeki yetkileri, uluslar arası yargı, tahkim.

Ders Kitabı:

Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Uluslararası Ceza Hukuku

HUK 359 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Fikri mülkiyet genel başlığı altındaki fikir ve sanat eseri, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka ve coğrafi işaret gibi kavramların ve Türk Hukukunda bunlara sağlanan koruma sisteminin genel olarak incelenmesi; fikir ve sanat eserleri hukuku bakımından eser kavramı, eser sahipliği, eser sahibine tanının mali ve manevi haklar ile buna hakların sözleşmeye konu olması ve ihlali halinde koruma yolları; patent hukukunda buluş kavramı, patent verilebilirlik şartları ve verilme usulü, patentten doğan haklar, sınırları ve ihlalleri.

Ders Kitabı:

Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Arıkan Yayınları, 4. Bası, İstanbul 2005.

Şafak N. Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Yetkin Yayınevi, 3. Bası, Ankara 2009.

Sami Karahan/Cahit Suluk/Tahir Saraç/Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Seçkin Yayınları, 2. Bası, Ankara 2009.

Yardımcı Ders Kitapları:

Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

 
HUK 352 Tebligat Hukuku

Kavram ve tanımı, çeşitleri, kazai tebligat, tebligatin yok sayılması, usulsüz tebliğ ve geçerli hale gelmesi

Ders Kitabı:

Timuçin Muşul, Tebligat Hukuku

Seyithan Deliduman, Tebligat Hukuku Bilgisi

HUK 354 Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası ticarette kullanılan finansman teknikleri, ödeme biçimleri, teslim şekilleri ve uluslararası ticarette kullanılan belgeler ile Dünya Ticaret Örgütünün belirlemiş olduğu INCOTERMS kuralları üzerinde durulacaktır.

Ders Kitabı:

Nuri Avcı, Oğuz Kaymakcı, Uluslararası Ticarete Giriş

 
HUK 356 Kamulaştırma Hukuku

İdari bir işlem olarak kamulaştırma kavramı, hukuki niteliği, koşulları, kamulaştırma işleminin aşamaları, kamulaştırma işleminin hukuki sonuçları.

Ders Kitabı:

Meltem Kutlu Gürsel, Kamulaştırma Hukuku

HUK 358 Rekabet Hukuku

Rekabet hukukunun genel ilkeleri, temel hükümler, bağışıklıklar, birleşme ve devralma, Rekabet Kurumu Örgütü, Kurul kararlarının denetimi

Ders Kitabı:

İ. Yılmaz Aslan, Rekabet Hukuku

Pelin Güven, Rekabet Hukuku

HUK 360 Tüketici Hukuku

4077 sayılı Kanun çerçevesinde, tüketicinin korunması ve aydınlatılması, Avrupa Birliği Yönergeleri çerçevesinde tüketici kredisi, mal ve hizmet, ayıplı mal ve hizmet, taksitli ve kampanyalı kapıdan satışlar, sözleşmeden cayma, tüketici konseyi hakem heyeti, tüketici mahkemeleri üzerinde durulacaktır

Ders Kitabı:

İ.Yılmaz Aslan, Tüketici Hukuku

Yahya Deryal, Tüketici Hukuku

HUK 362 Genel İşletme

Bu derste işletme yönetimine giriş konuları ele alınacaktır. Derste ağırlıklı olarak İşletmecilik tarihi, temel kavramlar, işletmelerin varlık sebepleri, işletmenin kuruluş çalışmaları, yönetim ve işletmenin işlevleri incelenecektir.

Ders Kitabı:

Jeanne Pierre Rıoux, (1971 et 1989), La revolution industrielle

Zeyyat Sabuncuoğlu, Tuncer Tokol, İşletme

Yardımcı Ders Kitapları:

Hasan Latif, Genel İşletme ders notları

HUK 451 Elektronik Ticaret Hukuku

Digital İmza, Şirketten Şirkete, Şirketten Müşteriye Uygulamalar, Finans Sektörü ve Reel Sektörde E-Ticaret Uygulamaları, E-Ticarette güvenlik ve uygulamalar, Home Office Yaklaşımları, E-Ticaretin Hukuki Durumu ve Gelişimi

Ders Kitabı:

Habib Yıldız, Şaban Kayıhan, Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu

Arif Yıldırım, Kenan Mehmet Ekici, E-Ticaret

 
HUK 453 Maliye Politikası

Bu derste maliye politikasının amaçları, araçları, çeşitleri ve ekonomik, sosyal ve diğer amaçlara erişmek için nasıl bir maliye politikası kullanılması gerektiği ve para politikası ile etkileşimi gibi konulara değinilecektir.

Ders Kitabı:

Abuzer PINAR, Maliye Politikası, Teori ve Uygulama, 3. Baskı, Ankara: Naturel, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları:

Ahmet Ulusoy, Maliye Politikası, Trabzon, Derya Kitapevi, 2004.

Beyhan Ataç, Maliye Politikası, Eskişehir, Anadolu Ü. Yayınları, 1991.

HUK 455 Sağlık Hukuku

Tıp Hukuku dersinin amacı, sağlık mevzuatı kapsamında sağlık çalışanlarının ve sağlık hizmeti alan kişilerin hakları, borçları ve sorumluluklarını; özellikle hekimin hukuki sorumluluğunu incelemektir. Bunun yanı sıra sağlık kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve sorumlu müdürlerinin de sağlık mevzuatı çerçevesindeki yerleri, kurumsal ve şahsi sorumlulukları gibi hususlar ele alınır.

Ders Kitabı:

Hakan Hakeri, Tıp Hukuku

HUK 457 Bütçe Hukuku

Bütçe ve gelişimi; bütçenin nitelikleri, fonksiyonları; bütçe ilkeleri: klasik-çağdaş bütçeleme ilkeleri; bütçe türleri; bütçe sistemleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Türk Bütçe Sistemi: Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kamunun mal ve hizmet alımlarının hukuki rejimi konuları ele alınmaktadır.

Ders Kitabı:

Erkan Karaarslan, Kamu Harcama Hukuku

 
HUK 452 Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye piyasası kavramı, sermaye piyasası araçları, hisse senedi tahvil, intifa senedi ve katılma intifa senedi, kar-zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları, banka bonoları ve banka garantili bonolar, varlığa dayalı menkul kıymetler, sermaye piyasası araçlarının halka arzı, kaydileştirme, halka açık anonim ortaklık kavramı, hisse senetleri halka arzedilen anonim ortaklık, hisse senetleri halka arzedilmiş sayılan anonim ortaklık, aracı kurumlar, sermaye piyasası faaliyetleri.

Ders Kitabı:

Oğuz Kürşat Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı

HUK 454 Banka Hukuku

Banka işletmesi, mevduat bankası, katılım bankası, kalkınma ve yatırım bankası, bankaların kuruluş ve faaliyet izinleri, bankaların esas sözleşme değişiklikleri ve özellikle sermaye artırımı, bankalarda pay ve pay sahipliği, pay devrine ilişkin özellikler, banka yönetim kurulu, bankaların denetimi, sermaye yeterliliği, kredi kavramı, mevduat ve katılım fonu kavramları, faaliyet izninin kaldırılması ve sonuçları, bankalarda kişisel sorumluluk, yönetici ve denetçilerin iflası, banka sözleşmeleri, akreditif .

Ders Kitabı:

Mehmet Yazıcı, Ali Yeşilırmak, Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim Bankacılığa Giriş

HUK 456 Arabuluculuk ve Tahkim Hukuku

Tahkim anlaşması (tahkim sözleşmesi yada tahkim koşulu), Sürekli Hakem Mahkemeleri, ulusal ve yabancı hakem kararları, tenfiz, hakem görüşleri

Ders Kitabı:

Mehmet Yazıcı, Ali Yeşilırmak, Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim Bankacılığa Giriş

HUK 458 Kabahatler Hukuku

Kabahatler Hukuku dersi çerçevesinde kabahatlere ilişkin genel prensipler, Kabahatler Kanunun yer ve zaman bakımından uygulanışı, kabahatten dolayı sorumluluğun esası, idari yaptırımlar, karar verme yetkisi ve kanun yolları ile birlikte Kabahatler Kanununda yer alan kabahat türleri incelenmektedir

Ders Kitabı:

Zeynel T. Kangal, Kabahatler Hukuku

HUK 460 Hava ve Uzay Hukuku Hukuku

Genel ilkeler, hava hukukunda yeni gelişmeler, iletişim uyduları, pozitif uzay hukuku ve güncel sorunlar irdelenmektedir.

Ders Kitabı:

Yaşar Öztürk, Hava Hukuku I

Prof .Dr.Oğuz Sancakdar
Yrd.Doç.Ünsal Doğan Başkır
Yrd.Doç.Fatma Şensoy
Yrd.Doç.Dilek Ekmekçi
Yrd.Doç.Burcu Eğilmez
Yrd.Doç.Fatma Esenyel Hanaz
Yrd.Doç.Şafak Evran Topuzkanamış
Yrd. Doç Ulaş Gündüzler
Öğr. Gör. Batuhan Halim
Öğr.Gör. Alimshan Faizulayev
Araş. Gör. İrem Erdal
Araş. Gör. Merve Işık

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Kadromuza Katılacak İsimler

Prof. Dr. Osman CAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD Öğretim Üyesi (Eski Anayasa Mahkemesi Raportörü) Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali (Vergi) Hukuk ABD Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İrem KARAKOÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi ABD Öğretim Üyesi Dr. Abdulvahap DARENDELİ Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Dr. Emin ZARARSIZ (Mütevelli Heyeti Üyesi - Başbakanlık Müşaviri)

Merve Işık
e-mail :merve.isik@kisbu.edu.tr
Telefon:+90 (392) 233 55 22
Dahili :
117

Oda No:121
İrem Erdal
e-mail :irem.erdal@kisbu.edu.tr
Telefon:+90 (392) 233 55 22
Dahili :
133

Oda No:121
 

HUKUK BÖLÜMÜ DUYURU VE HABERLER

Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Açılan Dersler

Değerli öğrencilerimiz; Hukuk Fakültesi yaz döneminde yeterli başvuru sayısına ulaşıp(10 kişi), ve açılan dersler aşağıdaki gibidir.Ders kitapları, normal dönemde işlenen ...
Daha Fazlasını Oku

Yaz Okulu ve Ücret Yatırımı

Sevgili öğrencilerimiz, 18 Haziran-22 Haziran 2018 tarihlerinde yatırılacak Yaz Okulu ücretlerinin ödeme işlemleri gerçekleştirildikten sonra ilker.demirci@kisbu.edu.tr adresine hangi dersler için ...
Daha Fazlasını Oku

2018-2019 Güz Döneminde Hukuk Fakültesinde Açılacak Olan Dersler

Değerli Öğrencilerimiz; Hukuk Fakültesi 2018-2019 Güz Döneminde Açılacak Olan Dersler ekte bilginize sunulmuştur. 2018-2019 Hukuk Güz Dersleri * Dördüncü sınıftaki ...
Daha Fazlasını Oku

Hukuk Fakültesi’nin Dört Yıllık Öğrenim Planı

Değerli Hukuk Fakultesi Öğrencilerimiz; 20.02.2018 tarihinde alınan karara istinaden, Hukuk Fakültesi’nin dört yıllık öğrenim planında değişiklik yapılmıştır. Uygulanacak yeni öğrenim ...
Daha Fazlasını Oku

İDARE HUKUKU SEMİNERLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İDARE HUKUKU SEMİNERLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ KISBÜ Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerlere özellikle hukuk bölümü öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. İlk olarak kürsüye Prof ...
Daha Fazlasını Oku

İDARE HUKUKU SEMİNERLERİ DÜZENLENECEK

İDARE HUKUKU SEMİNERLERİ 12 Aralık 2017 Salı 13.00-15.00 KISBÜ Konferans Salonu Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR Konuk: “İdari İşlem Teorisinde Kazanılmış ...
Daha Fazlasını Oku