previous arrow
next arrow
Slider

İlahiyat

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Dini İlimler Fakültesi, İlahiyat Bölümü, 2015 yılında ilk öğrencileri ile Kıbrıs'ta eğitim hayatına başlamıştır.
Dini İlimler Fakültesi, İlahiyat Bölümü olarak ada da açılan ilk üniversite konumundadır.
Üniversitemiz, YÖK müfredatlı olup Türkiye'deki İlahiyat fakülteleri ile denkliği bulunmaktadır.
Arapça ve Kuran'ı Kerim'in dersleri bölümümüzün temel dersleri olduğu için Hazırlık sınıfı açılmış ve zorunlu tutulmuştur.
Bölümümüzdeki Arapça dersleri, Ürdün'den ve Mısır'dan gelen yabancı uyruklu hocalarımız ile birebir ders şeklinde işlenmektedir. Öğrencilerimize pedagojik formasyon dersleri dönem dersleri olarak eklenmiştir.
İlahiyat Bölümü %100 burslu olarak 4 yıl öğrenim bursu şeklinde devam etmektedir. Akademik Kadrosu, alanında uzman hocalarımız tarafından oluşturulmuş, hedefimiz akademik başarı seviyesi yüksek sosyal ve girişimci birer öğrenci yetiştirmektir.
I.Yarıyıl II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad?ı T U Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad?ı T U Kredi AKTS
ILA101 Kuran İlimleri ve Tefsir Tarihi 2 1 2 3 ILA102 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 2 1 3 3
ILA103 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid I 1 2 3 4 ILA104 Kuran-ı Kerim Okuma Tecvid II 1 2 3 4
ILA105 İslam İnanç Esasları (Akait) 2 0 2 4 ILA106 Tefsir Usulü 2 0 2 3
ILA109 İslam İbadet Esasları (Fıkıh) 2 0 2 4 ILA108 İslam Hukuku Usulü 2 0 2 4
ILA111 Siyer 2 0 2 3 ILA110 İslam Tarihi 2 0 2 3
TRH115 Atatürk İlke ve Inkılap Tarihi -I 2 0 2 2 TRH116 Atatürk İlke ve Inkılap Tarihi -II 2 0 2 2
TDE115 Türk Dili-I 2 0 2 2 TDE116 Türk Dili-II 2 0 2 2
ING101 İngilizce I 2 0 2 3 ING102 İngilizce-II 2 0 3 3
Seçmeli Ders 2 0 3 2 Seçmeli Ders 2 0 2 3
Toplam 20 27 Toplam 21 26
Eğitim Bilimlerine Giriş 2 0 2 3 Eğitim Psikolojisi 3 2 2 4
Genel Toplam 22 30 Genel Toplam 23 30
III. Yarıyıl IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad?ı T U Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad?ı T U Kredi AKTS
ILA201 Kelam Tarihi 1 1 2 3 ILA202 İslam Sanatları Tarihi 2 0 2 3
ILA203 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid III 1 2 3 5 ILA204 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid IV 1 2 3 4
ILA205 Hadis Tarihi ve Usulü 2 0 3 3 ILA206 Hadis I 2 0 3 3
ILA207 Tefsir-I 2 0 3 3 ILA208 Tefsir-II 2 0 3 3
ILA209 İslam Hukuku-I 2 0 3 3 ILA210 İslam Hukuku-II 2 0 3 4
ILA211 İslam Tarihi-II 2 0 2 3 ILA212 Mantık 2 0 2 4
Seçmeli Ders 2 0 2 3 ILA214 Seçmeli Ders 2 1 2 3
Seçmeli Ders 2 0 2 3 Seçmeli Ders 2 0 2 3
Toplam 20 26 Toplam 20 27
Ölçme ve Değerlendirme 2 1 3 4 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 0 2 3
                                                     Genel Toplam 23 30                                                                      Genel Toplam      22 30
V. Yarıyıl VI. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad?ı T U Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad?ı T U Kredi AKTS
ILA301 Arap Dili ve Edebiyatı -I 2 1 2 2 ILA302 Arap Dili ve Edebiyatı- II 2 0 3 3
ILA303 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid-V 1 2 2 3 ILA304 Kuran- Kerim Okuma ve Tecvid VI 1 2 2 4
ILA305 Hadis II 2 0 2 3 ILA306 Hadis III 2 0 2 3
ILA307 Tefsir- III 2 0 2 3 ILA308 İslam Felsefesi 2 0 2 3
ILA309 İslam Hukuku-III 2 0 2 3 ILA310 İslam Hukuku-V 2 0 2 3
ILA311 Felsefe Tarihi 3 0 3 3 ILA312 Tefsir-IV 2 0 2 3
ILA313 İslam Mezhepleri Tarihi 2 0 2 3 ILA314 Din Sosyolojisi 2 0 2 3
ILA315 Din Psikolojisi 3 0 2 3 Üniversite Seçmeli Ders-II 2 0 2 2
Bilimsel Yazı ve Teknikleri 2 0 2 2 Fakülte Seçmeli Ders-II 2 0 2 2
Fakülte Seçmeli Ders-I 2 0 2 2 Toplam 19 26
Toplam 21 27 Öğretim İlke ve Yöntemleri ve Özel Öğretim Yöntemleri 2 0 5 4
Sınıf Yönetimi 3 2 3 3 Genel Toplam 24 30
Genel Toplam 24 30
VII. Yarıyıl VIII. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad?ı T U Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad?ı T U Kredi AKTS
ILA401 Klasik Dini Metinleri-Arapça 2 0 2 3 ILA402 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid VIII 1 1 2 3
ILA403 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid VII 1 1 2 4 ILA404 İslami Türk Edebiyatı 2 0 2 2
ILA405 Tasavvuf 2 0 3 4 ILA406 Din Felsefesi 2 0 2 2
ILA407 Din Eğitimi 2 0 2 4 Bitirme Çalışması 0 4 6 12
ILA409 Dinler Tarihi 2 0 2 4 Üniversite Seçmeli Ders-IV 2 0 2 3
Üniversite Seçmeli Ders-III 2 0 2 4 Fakülte Seçmeli Ders-IV 2 0 2 2
Fakülte Seçmeli Ders-III 2 0 2 3 Toplam 16 24
Toplam 15 26 Öğretmenlik Uygulaması ve Sınıf Yönetimi 3 6 6 6
Öğretmenlik Mesleğinde Etik / Değerler Eğitimi 2 0 2 4 Genel Toplam 22 30
Genel Toplam 17 30
                       
  Toplam AKTS: 240                    
  Toplam KREDİ:175                    
  Toplam Formasyon KREDİ: 25                    
  Toplam Seçmeli KREDİ: 36                    
  Ortak Zorunlu Ders Kredisi: 12                    
  Zorunlu Ders KREDİSİ: 102                    
ILA101 Arapça Gramer-I
İleri seviyedeki dil yapıları ve sözcükler arasındaki ilişkiyi kavrama ve bu dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlenme; ileri seviyede dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde inceleme, biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma; bu dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak ileri seviyede metin üretme. Öğrencinin Arapça dil yetilerini geliştirme; temel dil yapılarını öğretme; öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirme.
ILA 102 Arapça Gramer –II
İleri seviyedeki dil yapıları ve sözcükler arasındaki ilişkiyi kavrama ve bu dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlenme; ileri seviyede dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde inceleme, biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma; bu dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak ileri seviyede metin üretme. Öğrencinin Arapça dil yetilerini geliştirme; temel dil yapılarını öğretme; öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirme.
ILA 201 Arapça Gramer –III
Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.
ILA202 Arapça Gramer – IV
Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.
ILA103 Arapça Okuma ve Anlama-I
Öğrencilerin özgün Arapça okuma parçalarını anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama.
ILA104 Arapça Okuma ve Anlama –II
Öğrencilerin özgün Arapça okuma parçalarını anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama.

ILA203 Arapça Okuma ve Anlama III
Çeşitli stillerde yazılmış metinleri anlamada okuma becerilerini geliştirme; metindeki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini arttırma stratejileri geliştirme.
ILA204 Arapça Okuma ve Anlama –IV
Çeşitli stillerde yazılmış metinleri anlamada okuma becerilerini geliştirme; metindeki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini arttırma stratejileri geliştirme.
ILA105 Arapça Metin ve Yazma-I

Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.
ILA106 Arapça Metin ve Yazma –II
Yazma Becerisi I dersinin devamı. Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.
ILA205 Arapça Metin ve Yazma –III
Araştırma ve tez yazımı için gerekli meslekî yazma becerilerinin öğretimi; öğrenci kompozisyonlarını gözden geçirme, düzeltme, değerlendirme ve notlandırma stratejilerini uygulama.
ILA206 Arapça Metin ve Yazma –IV
Araştırma ve tez yazımı için gerekli meslekî yazma becerilerinin öğretimi; öğrenci kompozisyonlarını gözden geçirme, düzeltme, değerlendirme ve notlandırma stratejilerini uygulama.
ILA310 Fıkıh Usulü
Bu derste İslam Hukukunu ve İslam Hukukunun temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnetten hüküm çıkarma metotlarını kavramak, İslam hukukçularının ihtilaf sebeplerini daha iyi anlamak için kavramlar üzerinde durulacaktır.
ILA404 İslam Türk Edebiyatı
Türk İslam Edebiyatı derslerinde, Türklerin İslam’ı kabul etmelerinden başlayarak klasik formlar içinde Tanzimat Dönemi’ne ve oradan da çeşitli değişiklerle günümüze kadar ulaşan din ağırlıklı edebî ürünler ve bunları ortaya koyan yazar ve şairler incelenecektir. Kur’ân-ı Kerim, hadisler ile Kısâs-ı Enbiyâlar (Siyerler ve diğer peygamberlerin kıssaları), Tasavvuf (Umumî tasavvuf, Tarikat-Tekke Edebiyatı ve Menâkıb-ı Evliyâ), devrin ilimleri, yerli malzeme ve İran Edebiyatı bu edebiyatın kaynaklarıdır. Arapça, Farsça ve dinî ilimler ile bu ilimlere ait ıstılahlar da dersin konuları arasındadır.
ILA 301 Arap Dili Belağatı-I
Bu derste Arap Edebiyatında klasik ve modern dönemde yazılmış kitapların tanıtımı yapılacak ve temel kitaplar üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.
ILA 302 Arap Dili Belağatı-II
Bu derste Modern Dönem Arap Edebiyatı metinleri ana hatlarıyla tanıtılacak ve bu metinlerden yapılan seçmeler karşılaştırmalı olarak okunup tahlil edilecektir.
ILA303 Kuran-ı Kerim Tecvid Okuma ve Anlama-V
İşlenecek konular: Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.
ILA305 Hadis-II
Hadis usûlü dersinde görülen konuların da bir nevi uygulaması olacak olan derste Temel hadis kitaplarından seçilen konular okutulacak ve yirmi tane hadis ezberlenecektir.
ILA307 Tefsir-II
Bu derste Kur’an’ın mesajının tam ve sahih yoldan anlaşılıp yorumlanması için rivayet ve dirayet tefsir metotları incelenecek, tefsirin usul-ı fıkıh ve tefsir usulü gibi sair ilimlerle olan alakası üzerinde durulacaktır. Derste klasik ve modern dönemlere ait tefsirlerden seçilen metinler okunacaktır.
ILA311 İslam Felsefesi
Bu ders, öğrenciye Klasik İslam filozoflarından seçme metinler okuyup bunları çözümlemek, İslam felsefesi tarihini, İslam felsefesi tartışmalarını, ana ıstılahları, İslam felsefesi ile ilgili klasik edebiyatı ana hatlarıyla öğretmeyi, İslam felsefesi metinlerini, yazıldığı tarih, coğrafya ve müelliflerin etkilendikleri akımları dikkate alarak anlayıp bunlar arasında mukayese yapabilme becerisinin kazandırılmasını hedeflemektedir.
ILA313 İslam Mezhepleri Tarihi
Bu derste öncelikle mezhepler tarihinin tanımı, konuları ve amaçları üzerinde durulmakta, disiplinin temel kavramları ve kaynakları tanıtılmaktadır. Mezheplerin ortaya çıkış sebepleri irdelenmekte, ilk siyasi ve itikadi tartışmalar ve fırkalaşma hareketleri ele alınmaktadır. İlk dönem İslam mezheplerinden Haricilik, Mürcie, Mutezile, Şia, Zeydiyye, İmâmiyye, İsmâiliyye, Ehl-i Hadis, Eş’arîlik ve Mâturidîlik gibi mezheplerin tarihsel süreçte ortaya çıkışları, gelişmeleri, etkileri ve İslam düşüncesine katkıları kritik edilmektedir.
EBS101 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.
ILA304 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid-VI
Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.
ILA306 Hadis-III
Hadis usûlü dersinde görülen konuların da bir nevi uygulaması olacak olan derste Temel hadis kitaplarından seçilen konular okutulacak ve yirmi tane hadis ezberlenecektir.
ILA308 Tefsir-III
Bu derste Kur’an’ın mesajının tam ve sahih yoldan anlaşılıp yorumlanması için rivayet ve dirayet tefsir metotları incelenecek, tefsirin usul-ı fıkıh ve tefsir usulü gibi sair ilimlerle olan alakası üzerinde durulacaktır. Derste klasik ve modern dönemlere ait tefsirlerden seçilen metinler okunacaktır.
ILA309 Fıkıh-IV
İslâm hukuk usulünde hükmün kaynağı, hükmün farklı açılardan çeşitleri, hüküm elde etme, yorumlama, içtihat yol ve yöntemleri, müçtehitlerin tabakaları ve bunu tespitte esas alınan kıstasların kavratılması, İslâm hukukunun genel gayeleri ve hikmet-i teşrî konularında bilgilendirme yapılacaktır.
ILA405 Din Psikolojisi
Din psikolojisi, dinin emir ve kurallarının psikolojik boyutlarını ortaya koymaya çalışan bir alandır. Bu bağlamda ders farklı dinlerdeki emir ve kuralların psikolojik olarak ne anlama geldiği üzerine yoğunlaşacaktır. Konuları arasında dini inançların birey psikolojisinde gördüğü işlev, din değiştirmenin psikolojik boyutu, dini algıyı belirleyen psikolojik etmenler, vecd, istiğrak gibi bilinç halleri ve benzerleri bulunur. Sigmund Freud, Carl G. Jung, William James gibi klasik psikolojinin önemli isimlerinin din ve psikoloji ilişkisine dair kitap ve makaleleri din psikolojisinin de günümüzdeki metodolojik çatısı belirlemiştir.
ILA312 Tasavvuf
Bu ders, öğrenciye Klasik İslam filozoflarından seçme metinler okuyup bunları çözümlemek, İslam felsefesi tarihini, İslam felsefesi tartışmalarını, ana ıstılahları, İslam felsefesi ile ilgili klasik edebiyatı ana hatlarıyla öğretmeyi, İslam felsefesi metinlerini, yazıldığı tarih, coğrafya ve müelliflerin etkilendikleri akımları dikkate alarak anlayıp bunlar arasında mukayese yapabilme becerisinin kazandırılmasını hedeflemektedir.
ILA401 Klasik Dini Metinler
Bu derste klasik dönemde yazılmış kitapları tarihi gelişim süreci içerisinde anlatılacak daha sonra ise bu kitaplardan seçilecek metinler okunacaktır.
ILA403 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid-VII
İşlenecek konular: Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaideleri ile harflerin doğru telaffuzlarının uygulamalı olarak öğretilmesi; ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı kısa surelerin ezberlenmesi.
ILA407 Din Eğitimi
Bu derste din eğitiminin modern yöntemler ve çağdaş araçlarla nasıl anlatılacağı, içeriği, kimlere hangi yaşta nasıl bir eğitim verileceği, din eğitiminin amaçları, din eğitiminde yaşanan problemler, din eğitimine çağdaş yaklaşımlar dünyadaki farklı uygulama ve eğitim/öğretim yöntemleri çerçevesinde incelenecek ve tartışılacaktır.
ILA409 Dinler Tarihi
Bu derste dinin mahiyeti, din dilinin anlam ve önemi; dinî bilginin mahiyeti ve geçerliliği; Tanrının varlığının delilleri; kötülük problemi; çeşitli tanrı tasavvurları ile tanrı-âlem ilişkisi; ateizmin görüş ve eleştirileri; dinin bilim, sanat ve ahlâk ile ilişkileri ele alınır.
ILA416 Öğretmenlik Mesleğinde Etik ve Değerler Eğitimi
Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve İlkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri. Türk eğitim sistemi.
ILA406 Din Felsefesi
Din ve tarih münasebetleri, dinler tarihinin temel kavramları, din duygusunun kaynağı ve farklı dinlerde, tanrı, peygamber, kutsal kitap anlayışları incelenmektedir. Ayrıca ilkel kabile dinleri, Konfüçyüsçülük, Taoizm, Şintoizm, Şamanizm, Zerdüştilik (Mecusilik), Maniheizm, Sabiîlik, Hinduizm, Sihizm, Budizm, Yahudilik, Hıristiyanlık tanıtılmaktadır. Nihayet dinler tarihinin olguları bağlamında inanç, ibadet ve ahlak sistemi olarak İslam üzerinde durulmaktadır.
ILA408 Din Sosyolojisi
Din sosyolojisi, sosyolojideki kuramları dini kurum ve yapılanmalar üzerinde uygulayarak, dinin toplum üzerindeki etkisini araştıran bir alt disiplindir. Dine daha kuru ve yalnızca bir kurum olarak bakan klasik sosyolojinin yerini günümüzde dinin toplum üzerindeki etkilerini araştıran bir alt disiplin almıştır. Tüm dünyada son yıllarda artan muhafazakârlık ve dine dönüş bunu gerekli kılmıştır. Bu dersin amacı dünyadaki gelişmelerle ismini daha sık duyuran ve sosyolojinin muhkem bir alt disiplini haline gelmiş Din Sosyolojisini ve inceleme alanını katılımcılara tanıtmak ve Türkiye’deki muhtemel uygulama alanların dikkat çekmektir.
ILA107 Kur’an-I Kerim Okuma ve Tecvid I
Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.
ILA109 Islam İnanç Esasları ( Akait)
Bu ders, din, iman, islam küfür, şirk, irtadat gibi temel kavramları, Allahn varlığı ve sıfatları, Nübüvvet konuları, Kıyamet ve ahiretin varlığına ve ahirette hayatına ait amellerin sorgulanması, şefaat, sırat, havz, cennet ve cehennem gibi konuları içerir.
ILA111 İslam İbadet Esasları (Fıkıh)
İbadet kavramını ve bu kavramla ilgili meseleleri kapsamlı bir şekilde tanıtmak, bu alanla ilgili kavramsal bir çerçeve oluşturmak ve öğrencinin gerek meslekî gerekse günlük hayatında karşılaşacağı ibadetler ile ilgili problemleri çözecek bilgi ve yeterliliğe ulaşmasını sağlamak. Mükellefiyet, ibadet kavramı, temizlik kavramı, temel ibadet türleri olan namaz, oruç, hac, zekat ve kurban konuları ve günlük hayatla ilgili bir takım meseleler.
ILA113 Siyer
Tarih metodolojisinin temel kavramları, İslam tarihçiliğinin doğuş ve gelişimi, İslam’ın doğduğu tarihsel ortam, Hz. Muhammed’in Mekke dönemi hayatı, Hicret, Medine dönemi hayatı, Müşrikler, Yahudi ve Hıristiyanlar ile ilişkileri, bu dönemdeki seriyye ve gazveler, Veda Haccı, vefatı, ailesi, şahsiyet özellikleri ve tebliğ metodu işlenecektir. Ayrıca siyer literatürü ve farklı kültürlerdeki Hz. Muhammed algılamaları üzerinde de durulacaktır.
TRH115 Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi I
Yakın dönem tarihinin temel meselelerinin ele alındığı bu derste Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu hazırlayan siyasal, sosyal, iktisadi ve kültürel ortam üzerinde durulmaktadır. Osmanlı Devleti’ndeki ıslahat hareketleri, meşruti/parlamenter düzene geçiş denemeleri, on dokuzuncu yüzyılın belli başlı fikir akımları, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemi çok boyutlu olarak işlenmektedir.
TDE115 Türk Dili I
Yükseköğrenim döneminde her öğrenciye ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; Türk edebiyatının seçkin eserleriyle öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil oluşumunu sağlamak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.
ING101 İngilizce I
Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihler hakkında konuşabilme gelecekle ilgili planlar, seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alışkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme.
ILA108 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid II
Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.
ILA112 Fıkıh I
İslâm hukuk usulünde hükmün kaynağı, hükmün farklı açılardan çeşitleri, hüküm elde etme, yorumlama, içtihat yol ve yöntemleri, müçtehitlerin tabakaları ve bunu tespitte esas alınan kıstasların kavratılması, İslâm hukukunun genel gayeleri ve hikmet-i teşrî konularında bilgilendirme yapılacaktır.
ILA110 Kuran İlimleri ve Tefsir Tarihi
Tefsir Usûlü’nün tanımı, konusu, gayesi, önemi, doğusu, gelişmesi ve kaynakları. Kur’an ilimlerinin aşağıdaki program çerçevesinde örnekleriyle tanıtılması: Yedi harf ve kıraat meselesi, muhkem ve müteşabih, esbâb-ı nüzûl, nâsih-mensûh, i’câz-ı Kur’an, sure başlangıçları ve başlangıç harfleri, Kur’an’da Yeminler, Kur’an’da Kıssalar, Kur’an’da Tekrarlar, Kur’an’da Meseller, Kur’an’da Hakikat ve Mecaz, Kur’an’ın Siyak ve Sibakı, Kur’an ve Tarihsellik Sorunu, 14. Kur’an Yorumu. 15. Kur’an Semantiği. İslam tefsir geleneğinin dayandığı usulün, Kur’an’î biçim ve içerik bakımından tahlil eden disiplinlerin (Ulûm-ı Kur’an), bunlarla ilgili literatürün ve çağdaş tefsir yaklaşımlarının tanıtılması amaçlanmaktadır.
ILA114 Kelam Tarihi
İslam'ın erken döneminde ortaya çıkan inanç tartışmaları. Kelam ilminin teşekkül devri ve kurucuları. Kelam ekollerinin gelişim ve değişim süreçleri incelemek ve tarihini vermek.
TRH116 Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi II
TBMM’nin açılması ve Milli Mücadele’nin evreleri, Lozan Antlaşması, Cumhuriyet’in ilanı, hilafetin ilgası ile siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel alanda yapılan inkılâplar bu derste ele alınmaktadır. Çok partili hayata geçiş denemeleri, Cumhuriyet dönemi Türk Dış Politikası ile Atatürk İlkeleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca çok partili hayata geçiş sonrası yaşanan gelişmeler de genel olarak değerlendirilmektedir.
TDE116 Türk Dili II
Türk dili ve edebiyatının seçkin eserlerinden örnekler üzerinde öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; dil bilincini geliştirici etkinlikler yapılacaktır.
ING102 İngilizce II
Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihler hakkında konuşabilme gelecekle ilgili planlar, seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alışkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme.
ILA207 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid III
Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.
ILA209 Hadis Usulü
Bu derste başlangıçtan günümüze hadis tarihi ve usulü, temel konuları, eserleri ve kavramlarıyla incelenecektir. Hadis usulünün temel kavramlarını tanıtmak ve hadisleri değerlendirmede metodoloji kazandırmaktır.
ILA211 Tefsir Usulü
Tefsir Tarihi ve Usulü İlmi, Bu ilmin temel konuları anlamaktır. Kur’an tarihine ait konuları kavrayıp yorumlamaktır. Sağlıklı bir Kur’an tasavvuruna sahip olmak, Tefsir usûlü ve Kur’an ilimleri ile ilgili klâsik ve modern literatürü tanımak, Tefsir usûlünün konusunu, tarifini ve gayesini açıklamaktır. Tefsir Usulü konularını diğer Temel İslam Bilimlerinin bağlantılı konularıyla ilişkilendirir.
  ILA213 Fıkıh II
İslâm hukuk usulünde hükmün kaynağı, hükmün farklı açılardan çeşitleri, hüküm elde etme, yorumlama, içtihat yol ve yöntemleri, müçtehitlerin tabakaları ve bunu tespitte esas alınan kıstasların kavratılması, İslâm hukukunun genel gayeleri ve hikmet-i teşrî konularında bilgilendirme yapılacaktır.
ILA215 İslam Tarihi
Öncelikle tarih biliminin temel kavramları, İslam tarihçiliğinin doğuş ve gelişimi ile İslam tarihinin kaynakları üzerinde durulmaktadır. İslam öncesi Arap tarihi (Cahiliye) ve Mekke tarihinden sonra Hz. Muhammed dönemi, Dört Halife dönemi, siyasi gelişmeler ve ilk fetih hareketleri konu edilmektedir.
ILA208 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid IV
Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.
ILA210 Hadis I
Hadis usûlü dersinde görülen konuların da bir nevi uygulaması olacak olan derste Temel hadis kitaplarından seçilen konular okutulacak ve yirmi tane hadis ezberlenecektir.
ILA214 Fıkıh III
Bu derste İslam Hukukunu ve İslam Hukukunun temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnetten hüküm çıkarma metotlarını kavramak, İslam hukukçularının ihtilaf sebeplerini daha iyi anlamak için kavramlar üzerinde durulacaktır.
ILA212 Tefsir I
Bu derste Kur’an’ın mesajının tam ve sahih yoldan anlaşılıp yorumlanması için rivayet ve dirayet tefsir metotları incelenecek, tefsirin usul-ı fıkıh ve tefsir usulü gibi sair ilimlerle olan alakası üzerinde durulacaktır. Derste klasik ve modern dönemlere ait tefsirlerden seçilen metinler okunacaktır.
ILA216 İslam Sanatları Tarihi
Sanatın tanımı ve çeşitleri, sanat tarihinin temel kavram ve meseleleri, sanat-din ilişkisi, İslam sanatının doğuşu, gelişmesi ve başlıca hususiyetleri ile Türk-İslam estetiği konu edilmektedir. İslam sanatını etkileyen faktörler ve bu sanatın dayandığı düşünce temelleri kritik edilmektedir. Mimari ve tezyini sanatlar alanında Türk-İslam sanatının anıtsal eserleri tanıtılmakta ve değerlendirilmektedir.
EBB101 Eğitim Bilimine Giriş
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler
EBB 201: Ölçme ve Değerlerndirme
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
RPD 201Özel Eğitim
Bu derste özel eğitime muhtaç bireyler ve ailelerinin eğitim, gelişim, uyum ve psikolojik ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçların giderilmesinde birey ve aileye uygun rehberlik ve yöneltme hizmetlerinin nasıl verileceği, rehabilitasyon, aile danışmanlığı, ana-baba eğitimi, özürlü çocuklara ve ailelerine psikolojik destek hizmetleri gibi konular incelenir. Öğrenciler, dezavantajlı ve üstün yetenekli kişilerin, özel gereksinimleri olan kişiler olduklarının kavrayacaklardır. Özel gereksinimi olan çocuklar ve ailelerinin hem engellenmişlik ve korku gibi olumsuz duygularının . hem de başardıklarının fark edilmesini sağlanacaktır.
RPD 209 Rehberlik
Psikolojik danışman adayı öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışmanlığın temellerini oluşturan ve daha sonra her birini birer ders olarak görecekleri konuları tanımaları ve psikolojik danışmanlık mesleğinin etik ve profesyonel yönlerini kavramalarının sağlanması
EBB 204 Sınıf Yönetimi
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler.
EBB 208 Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş, yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
SEÇMELİ DERSLER
DİNİ MUSİKİ
Bu derste mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü, İslâm öncesi ve İslâm sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü, Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler, klasik ve dinî Türk mûsikîsi günümüze ulaşabilmiş örnekler, önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatları, Türk mûsikîsinin saz ve söz formları incelenmektedir.
HÜSN-İ HAT
Hat sanatının ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi, yazı çeşitleri ve kullanım alanları, malzeme ve öğrenim usulleri, Sülüs hattıyla meşk çalışmaları.
YAYGIN DİN EĞİTİMİ
Din eğitimiyle ilgili bazı kavramlar, din eğitiminin alanları, ilkeleri, metotları, diğer dallarla ilişkileri, İslam din eğitiminin tarihi gelişimi, bilim dalı olarak ortaya çıkışı, dini gelişim teorileri, din ve öğrenme, Türkiyede din eğitiminin tarihi gelişimi ve hukuki dayanakları, dini öğreten personelin yetiştirilmesi, bazı batı ülkelerinde din eğitimi uygulamaları.
DİKSİYON
Öğrencinin dili kullanırken ses ve kelimeleri doğru telaffuz edebilmesini dili kullanırken doğru nesef alıp sesleri doğru telaffuz edebilmesini ve öğrenmesini sağlamak.
BİLİMSEL YAZIM VE TEKNİKLERİ
Bu dersin amacı, psikolojik araştırma yöntemlerinin neler olduğu, araştırma deseni kurma, değişkenlerin kontrol etme, uygulama yapma ve veri analizlerinin öğrenilmesidir. Dersin sonunda APA formatında tez veya makale yazımı için gerekli temel bilgilerin kazandırılması beklenmektedir.
Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir (Dini İlimler Fakültesi Dekanı)
Prof.Dr. Cağfer Karadaş
Prof. Dr. Ömer Kara Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay
Prof. Dr. Yurdagül Mehmedoğlu
Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez ***
Doç. Dr. Abdullah Hikmet Atan
Doç.Dr. Ümit Horozcu *** Doç. Dr. Ahmet Erhan Şekerci *** Yrd. Doç. Dr. Halit Zavalsız
Öğr. Gör. Mustafa Demirkan
Öğr. Gör. Hakan Moral
Öğr. Gör. Elif Gülsün
Öğr. Gör. Büşra Mollaahmedoğlu
Büşra Mollaahmetoğlu
e-mail :busra.mollaahmetoglu@kisbu.edu.tr
Telefon:+90 (392) 233 55 22 Dahili :108
Oda No:---

İLAHİYAT BÖLÜMÜ DUYURU VE HABERLER

Güz Dönemi Vize Tarihleri

KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 Güz Dönemi Vize Tarihleri DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ İlahiyat Bölümü İlahiyat bölümü vize programı EĞİTİM BİLİMLERİ ...
Daha Fazlasını Oku

Dini İlimler Fakültesi İlahiyat Bölümü Özel Dersler

KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ  DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÖZEL DERSLER Öğretim Üyesinin Adı Dersin Adı Okutulacak Kitap Gün Saat ...
Daha Fazlasını Oku

Güz Dönemi Fakülte Ders Programları

KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI – (18 Eylül 2018 – 04 Ocak 2019) Fakülte Ders Programları Hukuk ...
Daha Fazlasını Oku

Arapça Muafiyet Sınavı Gerçekleştirildi

İlahiyat Bölümü ve Arapça Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için “Arapça Muafiyet” Sınavı KISBÜ Haspolat Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi ...
Daha Fazlasını Oku

“Arapça Günü” Etkinliği Düzenlendi

KISBÜ İHDEK Kulübü'nün düzenlediği "Arapça Günü" etkinliği KISBÜ Konferans Salonu'nda yoğun bir katılım ile icra edildi. KISBÜ Rektörü Prof. Dr ...
Daha Fazlasını Oku

Dini İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavir Vekili Ahmet Çelik ile aynı kurumda Koordinatörlük yapan İbrahim Kartal, KISBÜ Dini İlimler ...
Daha Fazlasını Oku