ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Murat Gülel (Öğrenci İşleri Müdürü)

Fatma Yılmaz (Öğrenci İşleri Personeli)

Öğrenci işleri akademik ve genel olmak üzere iki birimden oluşmaktadır.

Öğrenci Akademik İşler Bölümü

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci Akademik İşleri öğrencilere sunduğu hizmetlerle akademik ortamın düzenli yürümesine ve gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca öğrencilik işlemleri ile ilgili yapılması gereken tüm işler, otomasyon sistemi üzerinden merkezî olarak Öğrenci Akademik İşler birimi tarafından yürütülür.

Öğrenci ile ilgili her türlü akademik işlemin yapıldığı, kayıtların tutulduğu, belgelerin saklandığı, hazırlandığı ve dağıtıldığı bir birimdir. Müdürlük, ders notlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde saklar, tüm belge ve evrağı hazırlar.

Öğrencilere, yürürlükte olan yönetmelik ve yönergeler hakkında ve ilgili akademik konularda bilgilendirme hizmeti sağlamak da Öğrenci Akademik İşler biriminin sorumluluğundadır.

Öğrenci Akademik İşler biriminin diğer görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

Öğrenci Akademik İşleri Bölümününün Görevleri

 • Akademik Takvimin hazırlanması ve yayınlanması
 • Fakülteler tarafından bildirilen derslerin açılması, öğrenci listelerinin oluşturulması ve programlarının belirlenmesi
 • Öğrenci bilgilerini içeren raporların hazırlanması
 • Öğrencilere gerekli belgelerin temini
 • Öğrencilerin tüm bilgi ve belgelerinin arşivlenmesi ve kontrolü
 • Erkek öğrencilerin askerlik işlemlerinin yürütülmesi
 • İç ve dış yatay geçiş ve çift anadal programlarına başvuruların alınması
 • Mezun olan öğrencilere mezuniyet belgesi, diploma ve diploma eki hazırlanması
 • Dönemlik ders listelerinin hazırlanması ve yayınlanması
 • Final sınavlarının programlarının hazırlanması ve yayınlanması
 • Ders programlarının belirlenmesi
 • Üniversiteye yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Kayıt sildirme, İlişik kesme ve İzinli sayılma işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Onur, Yüksek Onur Belgesi almaya hak kazanan öğrencileri tespit etmek ve belgelerini düzenlemek,
 • Öğrenci Kimliği ve Seyahat Kartı işlemlerini yapmak,
 • Öğrenci burs durumlarını güncellemek,
 • İstatistiki bilgileri hazırlamak.

Verdiği belgeler

 • Öğrenci belgesi
 • Transcript
 • Disiplin belgesi
 • Çift anadal belgesi
 • Muhtemel mezuniyet tarihini gösterir belge
 • Öğrencilik bilgileri ile ilgili formların onaylanması
 • Kayıt belgelerinin onaylı fotokopileri
 • Sıralama (ranking) belgesi

Askerlikle İlgili İşlemler

Askerlik yaşına gelmiş öğrencilerin askerlik işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından takip edilir. İlgili belge iadeli taahütlü olarak öğrencilerin bağlı bulundukları askerlik şubelerine gönderilir. Herhangi bir sebeple askerlik ile ilgili belge isteyen öğrenciler Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurarak bu konuda yardım alabilirler.

Mezuniyetle İlgili Kurallar

Okudukları bölümün programında yazılı olan kredi ve ders miktarını tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler mezun olabilir ve diploma almaya hak kazanırlar.

Bahar döneminde mezun olan öğrenciler diplomalarını o yılın temmuz ayı içerisinde alabilirler. Yaz ve güz dönemi sonunda mezun olanların ise içinde bulunulan akademik yılın şubat ayı son haftasında diplomaları hazır olur.

Kayıp Diploma

Diplomalanın kaybedilmesi durumunda kayıp diploma yönergesindeki adımlar izlenir. Yeni diploma ücreti verilen hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.

BİZ SİZE ULAŞALIM

Mesajınızı Bırakın, Biz Size Ulaşalım!

X
BİZ SİZE ULAŞALIM