previous arrow
next arrow
Slider

FOR DETAILED INFORMATION:

Phone +90 (392)  233 55 22

E-Mail: info@kisbu.edu.tr

 

THE IMPORTANT DATES:

Applications: 1 October-20 October 2018

Competition Date: 1 November 2018

Each member of the group should be a registered student at a university in Cyprus for the academic year 2018-2019.You should have entrepreneurial ideas that satisfy the conditions necessary to join the competition. Be within a group that will present the ideas as a whole, not individually (minimum 3 members, maximum 5 members). Candidates should provide a student ID or a passport copy and a valid residence permit (for foreign students) .

A focus on productivity is a mandatory. Your contribution should be beneficial for the Turkish Republic of Northern Cyprus. Candidates should thoroughly consider and think of the available resources in Cyprus necessary for the competition. Candidates should present a solution to a problem or offer a new solution.

 

KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PROJE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

(KİSBU-PARGEM)

Merkezin Amacı

içinde bulunulan toplumun;

  • Farklı ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanmasına destek sağlamak amacıyla projeler geliştirmek ve uygulamak,
  • Sosyal, kültürel, tarihi, hukuki, psikolojik, ahlak ve ilime dair, bilimsel ve sanatsal araştırma, inceleme, proje geliştirme ve uygulama,
  • çeşitli kültürlerin birbirleriyle ilişkilerinde etkileşimlerinin tespiti,
  • her tür inanç, dil, din, etnik grup gibi faktörlerin bu oluşum içindeki rollerinin izlenmesi,
  • Üniversite, sanayi, ticari kurum ve kuruluşlar, dernekler, vakıflar ile işbirliği projeleri ve insan kaynakları yönetimi ile yöneticilik konusunda yapılan bilimsel ve uygulamalı çalışmalara katkıda bulunmak, yeni çalışmaların yapılmasını  teşvik etmek,
  • Gençlere kişisel gelişim desteği sağlamak,
  • Gençlerin  girişimcilik  kültürünü geliştirmek,
  • Çağdaş dünyada iç ve dış olmak üzere felsefi-düşünsel, ideolojik, bilimsel, teknolojik ve benzeri akımların toplum kültürümüz üzerindeki tesirlerinin ortaya çıkarılabilmesi için, akademik çalışmalar ve araştırmalar yapılması, yayınlanması ve ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla topluma aktarılması ve böylece oluşacak özgür düşünce ve bilgi birikiminin evrensel değerlerle birlikte en geniş anlamda üniversitede yaygınlaşmasının sağlanmasıdır.

KİSBU-PARGEM Faaliyet Alanları

a) Merkez tarafından desteklenen araştırma konularıyla ilgili internet sayfası, kütüphane ve arşiv oluşturmak.
b) Bu kitaplıkta toplumun kültürünü oluşturan her çeşit, tarihi ve güncel, bilim, sanat, edebiyat, ilim, psikoloji, felsefe ve benzeri eserleri ve dokümanları toplamak,
c)  Merkez’in çalışmalarında belge teşkil edecek nitelikte olanları, gazete kupürlerini, dergileri, görüntü kayıtlarını, özetler şeklinde toplayarak arşivlemek.
ç) Merkez’in amacı ile ilgili alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
d) Merkez’in amacı ile ilgili alanlarda uzmanlaşmış, üniversite araştırma kurumları vb. kurumlarla işbirliği yapmak.
e) Merkez’in amacı ile ilgili olmakla birlikte Merkez dışında yürütülen araştırma ve projelerden uygun görülenlere destek vermek.
f) Araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.
g) Çalışma ürünlerinden ve Merkez’in ilgi alanına giren ve Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fizik ve sanal ortamlarda yayınlamak.
ğ) Merkez’in ilgi alanına giren konularda konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, panel gibi kültürel etkinliklerde bulunmak.
h) Benzeri konularda faaliyet gösteren yerli ve yabancı bilim ve araştırma kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak.
ı) Çeşitli disiplinlere mensup araştırmacılar çalıştırmak suretiyle toplum kültürünün farklı yönlerden analizini sağlamak ve ortak noktaları ortaya çıkarmak
i) Merkezin amacı kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri yürütmek.

 

PARGEM DUYURU VE HABERLER

Okul Liderliği Sertifika Programı 2. Bölüm Başlıyor.

Okul Liderliği Sertifika Programı 2. Bölüm Başlıyor Eğitim programı ikinci yarıyıl döneminde ise yeni modüllerle devamı düzenleniyor. Projenin Amacı: Değişim ...
Daha Fazlasını Oku

Okul Liderliği Sertifika Programı Sona Erdi.

KISBÜ PARGEM’in 2.sini düzenlediği KKTC Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ‘Okul Liderliği Sertifika Programı” tamamlandı. 27 Aralık 2018 tarihinde Sertifika Töreni ...
Daha Fazlasını Oku

Okul Liderliği Sertifika Programı “Gelişim Dönemleri ve Özellikleri” Konulu Sunum İle Devam Etti.

KISBÜ PARGEM’in düzenlediği Okul Liderliği Sertifika Programı, KISBÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ece Emre Müezzin’in “Gelişim Dönemleri ve ...
Daha Fazlasını Oku

“Okul Liderliği Sertifika Programı” Sertifika Töreni Düzenleniyor

KISBÜ PARGEM’in 2.sini düzenlediği KKTC Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ‘Okul Liderliği Sertifika Programı” tamamlandı. 27 Aralık 2018 tarihinde Sertifika Töreni ...
Daha Fazlasını Oku

Okul Liderliği Sertifika Programı “Değişim Yönetimi ve Yenilikçilik”

KISBÜ PARGEM tarafından düzenlenen “Okul Liderliği Sertifika Programı” Eğitmen Serkan Ekmen’in “Değişim Yönetimi ve Yenilikçilik” sunumuyla devam etti ...
Daha Fazlasını Oku

“Okul Liderliği Sertifika Programı” Tümer’in Sunumuyla Devam Etti

KISBÜ PARGEM’in düzenlediği “Okul Liderliği Sertifika Programı” KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer’in “Proje Yönetimi ve Yaşam Boyu Öğrenme” adlı ...
Daha Fazlasını Oku