PERSONEL ve İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Personel İşleri

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi personel stratejisi;

  • İhtiyaç duyulan alanlarda yüksek nitelikli çalışanların istihdam etmek,
  • Liyakat ve performansa dayalı personel yönetim modelinin oluşturmak ve yürütmek düşüncesi üzerine inşa edilmiştir. Bu stratejiye uygun olarak;
  • Sürekli gelişen Üniversite'mizin ihtiyacına yönelik insan kaynakları planlamalarını yapmak,
  • Performans ve kariyer yönetim kriterlerini oluşturmak;
  • Çalışanlarımızın her türlü gelişimini destekleyecek eğitim programlarına süreklilik kazandırmak

Başlıca görevidir.

KISBÜ, çalışanların memnuniyetini etkin ve verimli bir işgücünün vazgeçilmez unsuru olarak görmekte, bunun eğitim kalitesinin omurgası olduğunu düşünmektedir. Bunun için de objektif kurallara sıkı sıkıya bağlılığa ve kişisel gelişime önem vermektedir.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’ndeki kariyer olanakları ile ilgili bilgilere aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz. İlgili linkten ilgilendiğiniz pozisyon için başvuru yapabilirsiniz.

İdari İşler

İdari İşler, Üniversite’deki tüm idari işler faaliyetlerini, yaşam kalitesini ve konforunu artıracak şekilde düzenler.

Bu kapsamda; yemek, temizlik, güvenlik, servis araçları ve peyzaj gibi altyüklenici firmalarca yürütülen faaliyetlerin sevk ve idaresinin yanısıra, malzeme yönetimi, taşıma ve düzenleme hizmetleri, teknik bakım onarım faaliyetleri, çay ocağı hizmeti, haberleşme hizmeti, danışma hizmeti ile binek araçların yönetim ve denetimi İdari İşler birimi tarafından yapılmaktadır.

BİZ SİZE ULAŞALIM

Mesajınızı Bırakın, Biz Size Ulaşalım!

X
BİZ SİZE ULAŞALIM