previous arrow
next arrow
Slider

Psikoloji Bölümü

Zihin, beynimizde var olan elle tutulup gözle görülmeyecek bir sürece ait enzimler, kimyasallar ve elektrik akımlarından oluşmaktadır. Ancak neden bazı insanlar stres veya zihinsel hastalıktan muzdarip? Ya da neden bazı insanların toplumsal normlardan saptığı için diğerlerinden farklı olduğu düşünülüyor? Psikoloji bilimi bu gibi sorulara ve daha fazlasına cevap aramaktadır. Psikoloji Bölümünü neden okumalıyız? sorusunun cevabı çok açıktır. Bu bölüm size, bebeklik döneminin başlangıcından yetişkinliğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan benzersiz gelişim sürecinde psikoloji ve eğitim konularını incelemeyi, insan doğasını ve psikolojisini tüm yönleriyle anlayabilmeyi ve birçok organizasyonda istihdam edilebilirlik için beceriler geliştirmeyi kazandıracaktır. Psikoloji gerçek dünya uygulamalarına sahip araştırmalar yapmak konusunda da ilginç bir alan olup büyüleyici bir bilim dalıdır.

Psikoloji Bölümünün ilk yılında psikolojiye giriş dersleri daha sonraki yıllarda ise psikoloji biliminin temelini oluşturan gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, örgüt psikolojisi, yetişkin psikopatolojisi, bilişsel psikoloji, nöropsikoloji, kişilik, klinik psikoloji, psikolojide etik ve sağlık psikolojisi gibi dersler alınmaktadır. Bu derslerin yanı sıra bağımlılık psikolojisi, çocuk ve ergen psikopatolojisi, adli psikoloji vb. gibi seçmeli dersler de programda yer almaktadır. Ayrıca programda, alan derslerini destekler nitelikte ve araştırma yapmaya olanak sağlayan araştırma teknikleri, istatistik, kaynak tarama ve rapor yazma dersleri de yer almaktadır.

Psikoloji Bölümünden mezun olan öğrencilerimizin kazanacağı beceriler şöyledir;

• Eleştirel akıl yürütme becerileri

• Analitik düşünme

• Çevrenizdeki dünyayı farklı perspektiflerden görebilme yeteneği

• Akıcı bir şekilde bakış açınızı ortaya koyma becerisi

• İletişim becerisi

• Problem çözme

• Bilimsel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi

• Verilerin analizi ve yorumlanması

I. Yarıyıl II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS
PSI101 Psikolojiye Giriş I 3 0 3 5 PSI102 Psikolojiye Giriş II 3 0 3 5
SOS103 Sosyolojiye Giriş 2 0 2 3 SOS104 Sosyal Antropoloji 3 0 3 5
FEL105 Felsefeye Giriş 3 0 3 4 PSI114 Gelişim Psikolojisi I 3 0 3 5
PSI111 Fizyolojik Psikoloji 3 0 3 6 PSI117 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I 3 0 3 6
PSI107 Sosyal Bilimlerinde İstatistik I 3 0 3 5 TRH116 Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
BİT111 Bilgisayar I 2 2 3 2 TDE116 Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili II 2 0 2 2
TRH115 Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 ING 102 İngilizce II 3 0 3 3
TDE115 Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili I 2 0 2 2 Toplam 19 0 19 28
ING101 İngilizce I 3 0 3 3
Toplam 23 2 24 32
III. Yarıyıl IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS
PSI215 Gelişim Psikolojisi II 3 0 3 5 PSI202 Sosyal Psikoloji II 3 0 3 6
PSI111 Fizyolojik Psikoloji 3 0 3 6 PSI206 Öğrenme Psikolojisi 3 0 3 6
PSI201 Sosyal Psikoloji I 3 0 3 3 PSI205 Kişilik Kuramları I 3 0 3 6
RPD203 Özel Eğitim 3 0 3 5 PSI376 Bağımlılık Psikolojisi 3 0 3 4
RPD210 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 3 5 PSI276 Örgütsel Davranış 3 0 3 4
PSI217 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II 3 0 3 6 PSI251 Sosyal Medyanın Etkileri 3 0 3 4
Toplam 18 0 18 30 Toplam 18 0 18 30
V.Yarıyıl VI .Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS
PSI 305 Kişilik Kuramları II 3 0 3 6 PSI 304 Psikopatoloji II 3 0 3 6
PSI 303 Psikopatoloji I 3 0 3 6 PSI311 Psikometri Teknikleri I 3 0 3 6
Seçmeli Ders 3 0 3 6 PSI 302 Görüşme Teknikleri 3 0 3 5
Seçmeli Ders 3 0 3 4 Seçmeli Ders 3 0 3 5
Seçmeli Ders 3 0 3 4 Seçmeli Ders 3 0 3 4
Seçmeli Ders 3 0 3 4 Seçmeli Ders 3 0 3 4
Toplam 18 0 18 30 Toplam 18 0 18 30
VII. Yarıyıl VIII. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS
PSI 411 Psikometri Teknikleri II 3 0 3 6 PSI491 Klinik Gözlem ve Görüşme 3 0 3 6
PSI422 Klinik Psikoloji 3 0 3 6 PSI497 Psikolojide Meslek Etiği 3 0 3 6
PSI 402 Görüşme Teknikleri 3 0 3 6 Seçmeli Ders 3 0 3 6
Seçmeli Ders 3 0 3 4 Seçmeli Ders 3 0 3 4
Seçmeli Ders 3 0 3 4 Seçmeli Ders 3 0 3 4
Seçmeli Ders 3 0 3 4 Seçmeli Ders 3 0 3 4
Toplam 18 0 18 30 Toplam 18 0 18 30
table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="sheet0" class="sheet0 gridlines"> DERS KODU DERS İSMİ DERS KATEGORİSİ DERS SAATİ KREDİSİ AKTS PSI225 Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi A-S 3 3 4 PSI227 Deneysel Psikoloji A-S 3 3 4 PSI485 Seminer A-S PSI251 Sosyal Medyanın Etkileri A-S 3 3 4 RPD210 İnsan İlişkileri ve İletişim A-S 3 3 6 PSI481 Akran Danışmanlığı A-S 3 3 4 PSI318 Arabuluculuk A-S 3 3 4 PSI375 Nöropsikolojiye Giriş A-S 3 3 6 PSI376 Travma A-S 3 3 4 PSI379 Krize Müdahale A-S PSI235 Oyun Terapisi A-S PSI332 Psikolojik Test Uygulamaları A-S 3 3 5 PSI339 Toplumsal Hizmet Uygulamaları A-S PSI221 Liderlik A-S 3 3 4 PSI475 Grup Dinamikleri A-S 3 3 4 PSI473 Grupla Psikolojik Danışmanlık Uygulaması A-S 3 3 4 PSI232 Özel Eğitim A-S 3 3 4 PSI233 Öğrenme Güçlükleri A-S 3 3 4 PSI456 Sağlık Psikolojisi A-S 3 3 4 Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık A-S Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık Uygulamaları A-S PSI457 Spor Psikolojisi A-S 3 3 4 PSI426 Üstün Yetenekli Çocuklar A-S 3 3 4 PSI456 Zorbalık ve Siber Zorbalı A-S 3 3 4 Tutum ve İkna A-S PSI376 Bağımlılık Psikolojisi A-S 3 3 4 PSI443 İnsan Kaynakları Yönetimi A-S 3 3 4 PSI280 Endüstri Psikolojisi A-S 3 3 4 PSI276 Örgütsel Davranış A-S 3 3 4 PSI476 Kültür ve Psikoloji A-S 3 3 4 PSI316 Çok Kültürlü Danışmanlık A-S 3 3 4 PSI355 Çevre Psikolojisi A-S 6 3 4 PSI474 Yaratıcı Drama A-S 3 3 4 PSI357 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemi A-S 3 3 4 PSI206 Öğrenme Psikolojisi A-S 3 3 4
TDE115 Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili
Dilin insan ve toplum hayatındaki önemini kavratmak, dillerin sınıflandırılmasını ve Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yerini göstermek, Türkçenin ses bilgisi, yapı bilgisi ve anlam bilgisi açısından özelliklerini benimsetmek, yazım kurallarını göstermek.

ING101 İngilizce I
Bu ders, dil öğretiminde dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

ING101E İleri İngilizce I
Bu derste araştırma yöntemleri, davranışın biyolojik temelleri, duyum ve algı, bilincin değişik durumları, öğrenme, bellek, biliş ve zihinsel yetenekler gibi psikolojiye giriş konuları incelenir.

TRH115 Türk Modernleşmesi ve Inkılap Tarihi I
Modernleşmenin kesintisiz bir süreç olduğu düşüncesinden hareketle bu sürecin evreleri hakkında öğrencilere karşılaştırmalı bir perspektif ve analitik bir bakış açısı kazandırmak.

PSI101 Psikolojiye Giriş I
Psikolojinin temel terim, kavram, konu ve alt alanları nesnel ve bilimsel araştırmaların doğrultusunda incelenir. Bu kapsamda ele alınan temel konular: Psikolojinin konusu ve amaçları, araştırma yöntemleri, davranışın fizyolojik temelleri, duyum ve algı, bilincin değişik durumları, öğrenme, bellek, biliş ve zihinsel yeteneklerdir.

PSI107 Sosyal Bilimlerinde İstatistik I
Psikoloji alanında basit bir alan araştırması verilerinin çözümlenmesi için gerekli olan kavramlar ile temel istatistik bilgisinin verilmesidir.

PSI111 Fizyolojik Psikoloji I
Bu derste merkezi, periferik ve otonom sinir sistemi anatomisine ilişkin temel bilgiler; beynin bölüm ve işlevleri, nöronlar, nörotransmitterler; nörohormonlar; bellek, dikkat,korku gibi işlevler ve ilgili beyin bölümleri; uyku-uyanıklık ve sirkadiyen ritim konuları işlenecektir.

PSI107 Bilim Felsefesi
Bilim felsefesi, amacına uygun olacak şekilde bilim nedir, bilimi niteleyen özellikler nelerdir, felsefe, din, mantık, matematik gibi alanlarla ilişkisi nedir; bilimsel yöntem ve kapsadığı işlemler nelerdir, bilimsel açıklama ve dayandığı teorik temeller nelerdir, gibi konuları kapsamaktadır.

TDE116 Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili II
Kompozisyon yazmanın inceliklerini göstermek, yazı türleri arasındaki farkı ayırt ettirmek, Türk ve Dünya edebiyatının klasiklerini tanıtmak, bilimsel yazı ve edebi metin yazma tekniklerini göstermek, uygulamalar yaptırmak.

ING102 İngilizce II
Bu ders, dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.
ING102E İleri İngilizce II
Bu derste gelişim, güdüler ve duygular, kişilik, stres ve sağlık psikolojisi, normal dışı davranışlar, psikoterapiler ve sosyal psikoloji konuları incelenir.

TRH116 Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi II
Modernleşmenin kesintisiz bir süreç olduğu düşüncesinden hareketle bu sürecin evreleri hakkında öğrencilere karşılaştırmalı bir perspektif ve analitik bir bakış açısı kazandırmak.

PSI102 Psikolojiye Giriş II
Psikolojinin temel terim, kavram, konu ve alt alanları nesnel ve bilimsel araştırmaların bulguları doğrultusunda incelenir. Bu kapsamda ele alınan konular: Gelişim, güdüler ve duygular, kişilik, stres ve sağlık psikolojisi, normal dışı davranışlar, psikoterapiler ve sosyal psikolojidir.

PSI104 Sosyal Bilimlerinde İstatistik II
Psikoloji alanında basit bir alan araştırması verilerinin çözümlenmesi için gerekli olan temel istatistiksel testlerin seçilmesi, hesaplanması, sonuçlarının değerlendirilip yorumlanması ve yazılmasıdır.

PSI211 Fizyoloji Psikoloji II
Bu derste merkezi sinir sisteminin algı, yorumlama, bellek, muhakeme gibi işlevleri; beyin işlevlerinin ve emosyonel, davranışsal, bilişsel süreçlerle ilişkisi; korku ve anksiyete mekanizması; dürtü kontrolü ele alınacaktır.

PSI108 Sosyoloji
Sosyoloji kavram ve önermelerinin tanıtılması, toplum içinde yer alan her kurumun, her çeşit sosyal oluşumun yapı ve dinamiklerini incelemek, gelişmiş temel sosyolojik önermeler çerçevesinde ele almak.

PSI201 Sosyal Psikoloji I
Alana ilişkin temel kavram ve kuramlar ile bunlara ilişkin güncel literatür aktarılır. Sosyal ve kültürel ortamdaki birey davranış özellikleri sosyal algı, sosyal biliş, tutumlar, tutum değişimi, uyma, itaat, saldırganlık, yardımseverlik, grup üyeliği gibi başlıklar altında irdelenir.

PSI205 Kişilik Kuramları I
Çeşitli kuramcıların insan doğasına, kişiliğe yaklaşımları incelenir. Bunlar: Treyt yaklaşımı, biyolojik yaklaşım, psikanalitik ve yeni analitik yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar temel kavramların yanı sıra her yaklaşımın kişiliği değerlendirme teknikleri, anormal davranışı açıklama şekilleri ve geliştirdikleri psikoterapi teknikleri açısından ele alınır.

PSI114 Gelişim Psikolojisi I
Bu dersin amacı gelişim psikolojisinin tarihçesi, gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri, gelişim psikolojisi ile ilgili kuramlar, doğum öncesi gelişim, yeni doğan bebek, bebeklik, okul-öncesi dönemde bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve kişilik gelişimi, okul dönemi, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaş ve orta yaş krizi, yaşlılık ve bu dönemlere ilişkin gelişim boyutlarını ele almaktır.

PSI207 Davranış Bilimleri için Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I
Psikoloji alanında kullanılan temel istatistik tekniklerin bilgisayar ortamında uygulanabilmesi için verilerin toplanması, verileri değerlendirmek için gerekli olan bilgisayar programlarının ve bu programların temel kullanımlarının veri girişi, düzenlenmesi için öğrenilmesidir.

PSI209 Kültürlerarası Psikoloji
Bu derste kültürün insan davranışı üzerindeki etkileri, kültürlerarası psikoloji alanının temel kavramları, yaklaşımları ve çalışma yöntemleri ele alınarak incelenir.

PSI211 Çocuk İstismarı ve İhmali
Bu ders, çocuk istismarı ve ihmalinin tanımı, fiziksel, duygusal ve cinsel istismar, nedenleri, erişkinlikteki ve ilişki niteliği üzerindeki etkileri, istismarı önleme yöntemleri, çocuk hakları, yasal yaptırımlar, çocuk ve yetişkin istismarı ilişkisi konularını içerir. Dünyadan, ülkemizden ve farklı kültürlerden örnekler sunulur.

PSI206 Öğrenme Psikolojisi
Algısal süreçlerin ve öğrenmenin temel ilke ve kuramlarının öğrenilmesi ve bu bilginin eğitimin her alan ve düzeydeki temel ilkelerine ve bilişsel-davranışçı tedavi süreçlerinin oluşturulmasına katkısının anlaşılması amaçlanmaktadır. Temel kavramların yanında klasik, edimsel koşullama ve sosyal öğrenme gibi öğrenmenin yaşamı sürdürmedeki önemini gösteren kuramsal yaklaşımların ve bunların davranışı değiştirme açısından sonuçları ele alınacaktır.

PSI355 Çevre Psikolojisi
Çevre psikolojisi alanını tanımlamak, ana kavramlarını, kuramlarını ve yöntemini açıklamak, çevresel duyarlılık kazandırmak, insanı tüm sosyal ve fiziksel çevresi ile dünya ve evren ile ele alma anlayışının önemini vurgulamak, bütün bunların psikolojide ve insan yaşamında anlam ve önemini, kültürel bakış açısını da ele alarak ortaya koymak amaçlanmaktadır. İnsan-çevre etkileşiminde insana dair algı, biliş, tutum, gibi bireysel değişkenler ile kişisel mesafe, mekan, gürültü, kirlilik gibi çevresel özelliklerin etkileşimi ele alınacaktır.

PSI217 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Koruyucu bir halk sağlığı hizmeti olarak okul ortamlarında öğrencilere yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ele alınır.

PSI202 Sosyal Psikoloji II
Alana ilişkin temel kavram ve kuramlar ile bunlara ilişkin güncel literatür aktarılır. Sosyal ve kültürel ortamdaki birey davranış özellikleri, sosyal psikolojinin uygulama alanları çerçevesinde incelenir.

PSI305 Kişilik Kuramları II
Çeşitli kişilik yaklaşımları incelenir. Bunlar: Öğrenme yaklaşımları (koşullama ve sosyal bilişsel öğrenme kuramları), fenomenolojik yaklaşımlar ve bilişsel yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar temel kavramların yanı sıra her yaklaşımın kişiliği değerlendirme teknikleri, anormal davranışı açıklama şekilleri ve geliştirdikleri psikoterapi teknikleri açısından ele alınır.

PSI215 Gelişim Psikolojisi II
Bu dersin amacı gelişim psikolojisinin tarihçesi, gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri, gelişim psikolojisi ile ilgili kuramlar, doğum öncesi gelişim, yeni doğan bebek, bebeklik, okul-öncesi dönemde bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve kişilik gelişimi, okul dönemi, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaş ve orta yaş krizi, yaşlılık ve bu dönemlere ilişkin gelişim boyutlarını ele almaktır.

PSI208 Davranış Bilimleri için Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II
Alandaki bir araştırma verisinin istatistik değerlendirmesinin yani temel istatistiksel testlerin bilgisayar ortamında yapılması, sonuçların tablolaştırılması, tabloların ve sonuçların yorumlanması ve yazılmasıdır.

PSI210 İnsan ilişkileri ve İletişim
Kişilerarası ilişkilerin doğası ve iletişimin ilişkilerdeki rolünün ortaya konulması amaçlanmaktadır. Kişiyi merkeze alarak, diğer insanlarla ilişkilerinin, algı, duygu, düşünce ve davranış düzeyinde, kuramsal bilgilerle ele alınacak, iletişim süreçlerinin rolü, çatışmalar ve çatışma çözüm yolları incelenecektir.

PSI212 Evrimsel Psikoloji
Evrimsel psikoloji, insan beyninin doğal seçilim ürünü olduğu görüşünden hareket ettiğimizde, evrimsel bir duruş benimseyerek zihin ve davranışı daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Evrimsel psikoloji dersi tarihçeyi içerecek şekilde evrimin psikoloji bölümlerinde öğretilen birçok konuyu nasıl aydınlattığı incelenecektir.

PSI214E Sosyal Cinsiyet
Bu derste biyolojik cinsiyet kavramının ötesinde, tüm cinsiyet algılarının toplum tarafından nasıl belirlendiği, kadın ve erkek olmayı nasıl öğrendiğimiz, toplumsal cinsiyet rollerinin kültürel özellikleri, cinsiyetler arası eşitsizlik gibi konular ele alınır.

PSI203 Özel Eğitim
Bu derste özel eğitime muhtaç bireyler ve ailelerinin eğitim, gelişim, uyum ve psikolojik ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçların giderilmesinde birey ve aileye uygun rehberlik ve yöneltme hizmetlerinin nasıl verileceği, rehabilitasyon, aile danışmanlığı, ana-baba eğitimi, özürlü çocuklara ve ailelerine psikolojik destek hizmetleri gibi konular incelenir.

PSI276 Örgütsel Davrnış Psikolojisi
Dersin amacı öğrencilere endüstri psikolojisini tanıtmak ve onların, endüstri psikolojisi alanında çalışan psikologların görevleri, sorumlulukları ve kullandıkları yöntemler hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bu amaçla endüstri, örgüt psikolojisinin tarihçesi, motivasyon kuramlarının katkısı, stres ve tükenmişlik, örgütlerde güç kullanımı, etkin kaynak alışverişi, işletme kültürü, örgütsel değişim ve gelişme, personel seçimi hakkında bilgi aktarılacaktır.

PSI301 Deneysel Psikoloji I
Alanda yapılabilecek basit deneysel çalışmalar için gerekli olan temel araştırma deseni oluşturma, denek seçimi, değişken denetlenmesi, istatistiksel değerlendirme gibi temel bilgilerin aktarılacaktır.

PSI303 Psikopatoloji I
Normal dışı duygunun, düşüncenin ve davranışın doğasını ve gelişimini inceleyen psikopatoloji DSM IV (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) bağlamında ele alınır. Zihinsel bozuklukların özellikleri, ortaya çıkış nedenleri ve tedavileri incelenir.

PSI305 Psikolojide Araştırma Yöntemleri I
Pozitif bilimin ve bilimsel psikolojinin temel esaslarının verilmesi, psikoloji alanında yapılabilecek temel araştırma ve veri toplam teknikleri için gerekli olan kuramsal bilginin kazandırılması, kaynaklara ulaşmak ve literatür toplamak için yol ve yöntemlerinin öğrenilmesidir.

PSI307 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
Alana özgü araştırma yöntemleri, temel konu ve kavramlar, personel seçimi, personel eğitimi, performans değerlendirme gibi insan kaynakları uygulamaları ve yönetim, motivasyon, iş doyumu, liderlik gibi örgütsel psikoloji kavram ve konuları çerçevesinde aktarılır.

PSI309E Geriatrik Psikoloji
Bu derste, yaşlılık döneminin özellikleri, yaşlanmanın biyo-psiko-sosyal boyutları; kayıp, hastalıklar ve yeti yitimi karşısındaki tepkiler, sağlıklı başa çıkma stratejileri; destekleyici yaklaşımlar; yaşlılara bakış açısı, yaşlılık algısında kültürel farklılıklar ve, yaşlılık döneminde psikolojik sorunlar ele alınır.

PSI311 Psikometri I
Klasik test teorisini ve genel olarak içeriğini, yöntemlerini açıklamak.

PSI315 Farklı Gelişen Çocuklar ve Eğitimi
Bu derste otism, zihinsel engellilik, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, üstün zekalılık, görme ve işitme engeli, serebral palsi tanılı çocukların özellikleri incelenir. Bu vakalar için tanı teknikleri ve psikolojik tedavi yöntemleriı ele alınır.

PSI317E Krize Yönelik Yaklaşımlar
Psikolojik travma kavramı ve tarihsel süreç, farklı travmatik yaşantıları, travmaya yanıtları, bu yanıtların belirleyicilerini, gelişimlerini, klinik özellikleri ve seyrini tanımak, değerlendirmek. Travma sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik sorunlara müdahale etmek.

PSI319 Alan Çalışması I
Bu ders, öğrencilere gelişim psikolojisi dersinde aldıkları kuramsal bilgilerini kreşler, anaokulları ve çocuk yetiştirme yurtları gibi alanlarda gözleme olanağı sağlamakta ve bu gözlemler sonucunda öğrencilerin kuramsal bilgilerini pekiştirmelerine olanak tanımaktadır.

PSI302 Deneysel Psikoloji II
Grup çalışması yoluyla psikolojinin temel ve genel konularına ilişkin birçok tasarlanmış deneyin yapılması, verilerinin toplanması, çözümlemesi ve rapor yazımı öğrenilir.

PSI304 Psikopatoloji II
DSM IV (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) kapsamında yer alan somatoform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları, kişilik bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar özellikleri ve tedavi yolları açısından incelenir.

PSI306 Psikolojide Araştırma Yöntemleri II
Grup ve bireysel çalışma yoluyla alanda yapılabilecek birkaç basit araştırmanın tasarlanması, literatür bilgisinin toplanması, uygulanması, veri toplanması, verilerin değerlendirilmesi, rapor yazılmasıdır.

PSI308 Endüstri ve Örgütsel Psikoloji Uygulamaları
Endüstri ve Örgütsel Psikoloji bakış açısıyla, personel seçimi, performans değerlendirme, eğitimi ve geliştirilmesi, kariyer planlaması gibi iş ortamındaki insan kaynakları yönetimi konularının üzerinde durmak ve uygulamaktır.

PSI310E Trafik Psikolojisi
Bu derste trafik psikolojisi alanının ana kuramları, yöntemleri ve bulguları tanıtılır, trafik güvenliği kavramına sistem yaklaşımı çerçevesinde psikoloji biliminin metodolojisi, kuram ve yaklaşımları ile genel bir bakış sağlamak hedeflenir.

PSI311 Psikometri Teknikleri
Psikoloji testleri kullanımına yönelik temel bilgilerin kazanılması.

PSI316E Biyolojik Psikoloji
Bu derste merkezi sinir sistemin beden ilişkisi, beynin işlevleri ile sağlıklı ve normal dışı duygu, düşünce ve davranış arasındaki ilişkiler, beynin işlevi olarak bellek, kaygı, dürtü kontrolü gibi kavramlar, algının biyolojik boyutu ve bilgi işleme süreci kapsanacaktır.

PSI318 Özürlü Hakları ve Psikolojik Hizmetler
Engelli ve özürlülere yönelik yasal hakları öğrenmek ve engellilere psikososyal destek ve hizmet vermek için temel becerileri kazanmak.

PSI320 Alan Çalışması II
Bu ders, öğrencilere gelişim psikolojisi dersinde aldıkları kuramsal bilgilerini kreşler, anaokulları ve çocuk yetiştirme yurtları gibi alanlarda gözleme olanağı sağlamakta ve bu gözlemler sonucunda öğrencilerin kuramsal bilgilerini pekiştirmelerine olanak tanımaktadır.

PSI322 Çocuk Psikopatolojisi
Bu derste çocukluk çağına ilişkin farklı dönemler ve özellikleri, sık görülen psikopatolojiler ve bunların psikolojik bozukluklarla ilişkisi incelenecektir. Bu belirtilerin değerlendirilmesi için gerekli görüşme tekniklerinin aktarılması, sık görülen çocukluk hastalıklarının incelenerek çocuk ve aileye uygun rehberliğin yöntemleri üzerinde durulacaktır..

PSI376 Bağımlılık Psikolojisi
Bağımlılık ve bağımlılık türleri hakkında bilgi vermek, psikolog olarak bağımlıları değerlendirebilmek amaçlanmıştır.

PSI401 Psikoterapi Teknikleri
Normal dışı davranışların tedavisinde kullanılan temel psikoterapi kuramları, kuramların psikopatolojiyi nasıl açıkladığı, kuram bağlamında terapötik ilişkinin özellikleri ve kuramdan çıkarsanan terapi tekniklerine yönelik bilgi verilir.

PSI403 Bilişsel Psikoloji
Bilişsel psikolojinin temel konuları olan algı, öğrenme, bellek, bilgiyi kodlama ve depolama, bilgiyi tanıma ve hatırlama, dil, zihinsel gelişim, düşünme, problem çözme, sinir sistemi gibi konular hakkında genel teorik bilgi vermek ve deneysel yolla toplanan bilginin pratikle veya alandaki kullanımı ile bağlantısını kurmaktır.

PSI405 Psikolojik Testler I
Psikolojik testlerin doğası ve kullanımı, tarihçesi, teknik özellikleri, zeka kuramları ve zekanın nasıl ölçüldüğü, ayrıca Stanford-Binet ve Wechsler Ölçekleri gibi sık kullanılan ölçekler ele alınır.

PSI402 Görüşme Teknikleri
Temel görüşme becerilerine ilişkin kavramlar, kuramsal bilgi ve ilk değerlendirme görüşmesine ilişkin süreç ve içerik incelenir. Temel becerilere yönelik kuramsal bilgi, yapılan bireysel görüşmelerde kullanılarak beceri kazanılması amaçlanır.

PSI422 Klinik Psikoloji
Klinik psikoloji alanına genel bakışın yanı sıra, psikolojide normal dışının tedavisinde kullanılan temel psikoterapi kuramları, kuramın psikopatolojiyi nasıl açıkladığı, kuram bağlamında terapötik ilişkinin özellikleri ve kuramdan çıkan terapötik tekniklere yönelik kapsamlı bilgi aktarımı amaçlanmaktadır.

PSI497 Psikolojide Meslek Etiği
Psikolojide ve uygulama alanlarında karşılaşılan etik sorunlar ve bu sorunların çözümünde kullanılan genel etik ilkeler hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

PSI406 Psikolojik Testler II
Sık kullanılan objektif kişilik envanterleri, Rorschach ve TAT gibi projektif teknikler tanıtılır ve bilgi verilir.

PSI407E Psikolojide ÇağdaşYaklaşımlar
Çağdaş psikoloji kuramlarının tarihsel gelişimleri içerecek şekilde öğretilmesi. birbirlerinden farklı yönleri, kuvvetli ve eksik yönlerinin kavranması

PSI409 Erken Dönem Psikoloji Tarihi
Psikoloji biliminin felsefi ve psikolojik kökenlerini, bir bilim olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir süreç içinde incelemektir. Psikolojinin dünden bu güne nasıl şekillendiğini, hangi koşullardan, nasıl etkilendiğini anlamak ve günümüz psikoloji anlayışının nasıl oluştuğunu bir bütün olarak kavramaktır.

PSI411 Ergenlik Psikolojisi
Ergenlik dönemi tüm yönleriyle ele alınıp, ergenin psikolojik özellikleri üzerinde durmak amaçlanmaktadır.

PSI413E Aile Dinamikleri
Sistem yaklaşımı çerçevesinde, ailenin psikolojik, sosyal, kültürel temel özelliklerinin belirlenmesi, aile üyelerinin birbirleri ile etkileşimleri, üyeleri arasındaki sorun ve çatışmaların ve bunların çözüm yollarının irdelenmesi.

PSI415E Psikoloji Terminolojisi
Psikolojide yaygın kullanılan terimlerin İngilizce karşılıklarının öğrenilmesi yanında İngilizce güncel makale okuma konusunda uygulama yaparak bir anlayış geliştirmek.

PSI417 Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri
Bu dersin amacı, psikolojik araştırma yöntemlerinin neler olduğu, araştırma deseni kurma, değişkenlerin kontrol etme, uygulama yapma ve veri analizlerinin öğrenilmesidir. Dersin sonunda APA formatında tez veya makale yazımı için gerekli temel bilgilerin kazandırılması beklenmektedir.

PSI419 Alan Çalışması III
Bir dönem önceki dersin devamı niteliğinde, hastane, özel eğitim merkezi, çeşitli vakıf ve derneklerde klinik uygulamalara ilişkin gözlemler yapılması, alanla ilgili teorik bilgilerin pratikteki somut karşılıkları ile birlikte yeniden ele alınarak pekiştirilmesi.

PSI408 Gelişim Psikolojisinde Çağdaş Gelişmeler
Gelişim psikolojisi alanında yer alan farklı ve güncel konuların ayrıntılı şekilde, kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde incelenmesi.

PSI410 Sosyal Psikolojide Çağdaş Gelişmeler
Çağdaş dünyanın sosyal psikolojide geliştirdiği teorilerden ve uygulamalardan haberdar olmak.

PSI412 Psikometride Çağdaş Gelişmeler
Dersin amacı, modern test teorisini öğrenme, teoriye uygun psikoloji testlerin geliştirilmesi süreci hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.

PSI414 Siyaset Psikolojisi
Politik ve psikolojik süreçlerin etkileşimlerini, insanların davranışları ve toplumlar üzerindeki etkilerini yerel ve küresel düzeyde açıklamak ve anlamak.

PSI416 Grup Süreçleri
Sosyal grupların oluşumu, işlevi, süreçleri, birey-grup etkileşimi konularını geniş bakış açılarıyla irdelemek, sosyal hızlandırıcı ya da sosyal ket vurucu özellikleri bakımından grup etkisi hakkında bilgi sahibi olmak.

PSI418 Adli Psikoloji
Suç ve suçluk konularının psikolojisi, yasal süreçlerdeki problemler, hukuki zorunluluklar, kriminoloji, penoloji (ceza bilimi)gibi psiko-yasal alanlara ilişkin konular ele alınır.

PSI420 Alan Çalışması IV
Genel psikopatoloji bilgisinin (duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, somatoform bozukluklar, yapay bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları, uyku bozuklukları) somut örneklere dayandırılarak tekrar edilmesi, görüşme tekniklerinin gözlemler doğrultusunda tartışılması.

PSI422E Klinik Psikoloji
Klinik psikoloji terminolojisi, psikopatoloji, klinikte görülen psikopatolojilerle ilgili bilgi aktarımı

PSI424 Yakın Dönem Psikoloji Tarihi

Psikoloji biliminin kökenlerini, bir bilim alanı olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir bütünlük içinde incelemektir. Psikolojinin nasıl şekillendiğini, hangi koşullardan, nasıl etkilendiğini anlamak ve günümüz psikoloji anlayışının nasıl oluştuğunu bir bütün olarak kavramaktır.

PSI426E Klinik Psikolojide Çağdaş Gelişmeler
Güncel klinik psikoloji yaklaşımları ve uygulamaları öğrenmeti amaçlamaktadır.

PSI456 Sağlık Psikolojisi
Bu ders sağlık hali, hastalıkların gelişimi, psikolojisinin tanımı, araştırma yöntemleri, sağlık davranışı, psikoimmunoloji, stres ve sağlık-hastalık ilişkisi, sağlık-hastalık algısı, kronik hastalıklara psikososyal yaklaşım gibi konuları kapsar. Ayrıca sağlık halinin sürdürülmesi, hastalık gelişimi, hastalığın seyri ve hasta/ailenin tepkileri üzerinde etkili olan bilişsel, davranışsal ve emosyonel etkenler incelenir.

Esra Obuz
e-mail :esra.obuz@kisbu.edu.tr
Telefon:+90 (392) 233 55 22 Dahili :112
Oda No:---

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DUYURU VE HABERLER

Psikoloji Kulübü “Film Analizi”

Psikoloji Kulübü‘nün düzenleyeceği “Film Analizi” etkinliği 12 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 14.00′da KISBÜ Konferans Salonu‘nda Psikoloji Bölüm Başkanı Yrd ...
Daha Fazlasını Oku

Müezzin’den Lise Öğrencilerine ‘Öfke Yönetimi’ Konferansları Devam Ediyor

Müezzin’den Lise Öğrencilerine ‘Öfke Yönetimi’ Konferansları Devam Ediyor Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Sedat Simavi E.M.L öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansa konuşmacı ...
Daha Fazlasını Oku

SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATINDAN, KISBÜ PSİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI YARD. DOÇ. DR. ECE EMRE MÜEZZİN’E TEŞEKKÜR

SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATINDAN, KISBÜ PSİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI YARD. DOÇ. DR. ECE EMRE MÜEZZİN’E TEŞEKKÜR Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) Psikoloji Bölüm ...
Daha Fazlasını Oku

Güz Dönemi Fakülte Ders Programları

KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI – (18 Eylül 2018 – 04 Ocak 2019) Fakülte Ders Programları Hukuk ...
Daha Fazlasını Oku

“AİLELER KENDİ İSTEKLERİNİ EMPOZE ETMESİN”

KISBÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Müezzin’den üniversite tercihleriyle ilgili öğrenci ve ailelere tavsiyeler: “AİLELER KENDİ İSTEKLERİNİ EMPOZE ETMESİN” ...
Daha Fazlasını Oku

MÜEZZİN, “ÇOCUK VE GENÇLERLE İLETİŞİM” KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİRDİ.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ece E. Müezzin, Doğa İzcilik Derneği’nin düzenlediği etkinliğe katılarak çocuklara ...
Daha Fazlasını Oku