Psikoloji Bölümü

Zihin, beynimizde var olan elle tutulup gözle görülmeyecek bir sürece ait enzimler, kimyasallar ve elektrik akımlarından oluşmaktadır. Ancak neden bazı insanlar stres veya zihinsel hastalıktan muzdarip? Ya da neden bazı insanların toplumsal normlardan saptığı için diğerlerinden farklı olduğu düşünülüyor? Psikoloji bilimi bu gibi sorulara ve daha fazlasına cevap aramaktadır. Psikoloji Bölümünü neden okumalıyız? sorusunun cevabı çok açıktır. Bu bölüm size, bebeklik döneminin başlangıcından yetişkinliğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan benzersiz gelişim sürecinde psikoloji ve eğitim konularını incelemeyi, insan doğasını ve psikolojisini tüm yönleriyle anlayabilmeyi ve birçok organizasyonda istihdam edilebilirlik için beceriler geliştirmeyi kazandıracaktır. Psikoloji gerçek dünya uygulamalarına sahip araştırmalar yapmak konusunda da ilginç bir alan olup büyüleyici bir bilim dalıdır.

Psikoloji Bölümünün ilk yılında psikolojiye giriş dersleri daha sonraki yıllarda ise psikoloji biliminin temelini oluşturan gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, örgüt psikolojisi, yetişkin psikopatolojisi, bilişsel psikoloji, nöropsikoloji, kişilik, klinik psikoloji, psikolojide etik ve sağlık psikolojisi gibi dersler alınmaktadır. Bu derslerin yanı sıra bağımlılık psikolojisi, çocuk ve ergen psikopatolojisi, adli psikoloji vb. gibi seçmeli dersler de programda yer almaktadır. Ayrıca programda, alan derslerini destekler nitelikte ve araştırma yapmaya olanak sağlayan araştırma teknikleri, istatistik, kaynak tarama ve rapor yazma dersleri de yer almaktadır.

Psikoloji Bölümünden mezun olan öğrencilerimizin kazanacağı beceriler şöyledir;

• Eleştirel akıl yürütme becerileri

• Analitik düşünme

• Çevrenizdeki dünyayı farklı perspektiflerden görebilme yeteneği

• Akıcı bir şekilde bakış açınızı ortaya koyma becerisi

• İletişim becerisi

• Problem çözme

• Bilimsel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi

• Verilerin analizi ve yorumlanması

Ders Planı

 

   Kodu

           Dersin adı

  Kredi

PSİ101

Psikolojiye Giriş

     3

PSİ103

Davranış Bilimleri için İstatistik

     3

PİS 105

Sosyolojiye Giriş

     2

PİS 107

Felsefeye Giriş

     3

BİT 111

Bilişim Teknolojileri

   1+1

 

Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi I

     2

 

Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili I

     2

 

İngilizce I

     2

Yrd. Doç. Dr. Ülkü Tosun
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Işık
Yrd. Doç. Dr. Emre Çetin
Doç. Dr. Erkan Işık
Öğr. Gör. Refiya Erosal
Araştırma Görevlisi Esra Obuz